Östgötagatan 25 – Södermalm

Larsson, S. 2020. Östgötagatan 25 – Södermalm. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2015:7789 och L2015:7779, Södermalm 7:87, Stockholms stad, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:63.

I samband med schaktningsarbeten inför byte av elskåp och nedläggning av elserviskablar utanför fastigheten Sturen större 12, Östgötagatan 25 på Södermalm i Stockholm har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Schaktet grävdes längs med fasaden ut mot Östgötagatan och var 20×1 meter stort. Det grävdes enbart i ett äldre kabelschakt ner till befintlig kabel. Stratigrafin visade endast yngre lager i form av bärlager och sand. Inga arkeologiska lämningar eller lager framkom.