Ladukärr

Utredning i Ladukärr, Mariestad

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:23Ladda ner Balknäs, N. 2023. Utredning i Ladukärr, Mariestad. L2023:1402, L2023:1403, del av Ladukärr 1:1 och Ladukärr 2:4, Mariestads kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning etapp 2. Arkeologgruppen AB rapport 2023:23. Read…

Utrivning av dammvallar vid Nerhammar och Opphammar vid…

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2022:48Ladda ner Rönngren, J. 2023. Utrivning av dammvallar vid Nerhammar och Opphammar vid Skagersholm, Finnerödja. L1981:3080, L1981:2361, Finnerödja socken, Laxå kommun, Örebro län, Västergötland. Arkeologisk kontroll - schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:48.…