Kvarteret Örnen 9 i Nora – byggnadslämning från…

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2024:09Ladda ner Knabe, E. 2024. Kvarteret Örnen 9 i Nora – byggnadslämning från 1700-talet. L1980:2801, Örnen 9, Nora socken och kommun, Örebro län, Västmanland. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2024:09. Read More

Arkeologisk utredning etapp 1 på Näslandet

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2024:21Ladda ner Ramström, A. 2024. Arkeologisk utredning etapp 1 på Näslandet. Grödinge socken, Botkyrka kommun, Stockholms län. Arkeologisk utredning etapp 1. Arkeologgruppen AB rapport 2024:21. Read More

Schaktning vid skogsbrukslämningar mellan Virå och Vreta

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2024:20Ladda ner Ohlsson, R. 2024. Schaktning vid skogsbrukslämningar mellan Virå och Vreta. L1982:7532 & L1982:7826, Nyköping Jönåkers häradsallmänning S:1 & 2:1, Kila socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form…

Fogdö ka

Nyupptäckt tidigmedeltida byggnad intill Fogdö kyrka

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2024:12Ladda ner Strengbom, E. 2024. Nyupptäckt tidigmedeltida byggnad intill Fogdö kyrka. L2024:541 husgrund, Fogdö prästgård 4:1, Fogdö, Strängnäs, Södermanland. Arkeologisk forskningsundersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2024:12. Read More

Odlingsmark i utkanten av gamla Örebro

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2024:17Ladda ner Ohlsson, R. 2024. Odlingsmark i utkanten av gamla Örebro. L1980:4669, Kornboden 1, Örebro socken och kommun, Örebro län, Närke. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2024:17. Read More

Mariatorget – trädgårdslämningar från 1700-talet i kvarteret Rosendal

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2024:08Ladda ner Larsson, S. 2024. Mariatorget – trädgårdslämningar från 1700-talet i kvarteret Rosendal. L2015:7789, stadslager, Södermalm 4:1, Stockholms stad, Stockholms län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2024:08 Read…

Schaktningsövervakning i en stenåldersboplats norr om Källsta

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2024:16Ladda ner Ohlsson, R. 2024. Schaktningsövervakning i en stenåldersboplats norr om Källsta. L1983:9921 & L1985:1645, Flen Källsta 2:17 & 3:1, Bettna socken, Flens kommun, Södermanlands län, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av…

Förhistoriska boplatslämningar vid Ärja

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2024:10Ladda ner Ohlsson, R. 2024. Förhistoriska boplatslämningar vid Ärja. L2022:1938, L2022:1939, L2024:509 och L2024:511, Biholm 3:3 och Stora Sundby 4:3, Åker socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län, Södermanland. Arkeologisk utredning etapp 2. Arkeologgruppen…

Ostlänken – Torpen Stensborg, Långbrostugan, Nysätter och Nysätterbacke

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:52Ladda ner Ramström, A. 2023. Ostlänken - Torpen Stensborg, Långbrostugan, Nysätter och Nysätterbacke. L1983:4813, L1983:5591, L2024:118, L2024:119 och L2024:978, Tystberga-Långbri 1:9, Tystberga socken, Nyköpings kommun, Södermanland. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:52.…

Glanshammar kyrka

Schaktningsövervakning runtom Glanshammars kyrka

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2024:05Ladda ner Ohlsson, R. & Vinoy, T. 2024. Schaktningsövervakning runtom Glanshammars kyrka. L1980:8273, L1981:2308, L1981:2311, L1981:2856, L1981:2396, Örebro Glanshammars kyrka 1:1, Glanshammar socken, Örebro kommun, Örebro län, Närke. Arkeologisk undersökning i form…

Lämmenäs

Utredning i Lämmenäs

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:49Ladda ner Balknäs, N. 2023. Utredning i Lämmenäs. Lämmenäs 1:1, Risinge socken, Finspångs kommun, Östergötland. Arkeologisk utredning etapp 2. Arkeologgruppen AB rapport 2023:49. Read More

Marenplan

Schaktningsövervakning på Strandgatan i Södertälje

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2024:13Ladda ner Ohlsson, R. 2024. Schaktningsövervakning på Strandgatan i Södertälje. L2015:3458, Telge 1:1, Södertälje socken och kommun, Stockholms län, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2024:13. Read More

Stenbockska palatset

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:42Ladda ner Larsson, S. 2023. Stenbockska palatset. L2015:7789, stadslager, Riddarholmen, Stockholms stad, Stockholms län, Uppland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:42 Read More

Utredning i åkermark i utkanten av Söderköping

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:41Ladda ner Ohlsson, R. 2023. Utredning i åkermark i utkanten av Söderköping. Söderköping 2:1, Drothems & Söderköpings socknar, Söderköpings kommun, Östergötlands län, Östergötland. Arkeologisk utredning etapp 2. Arkeologgruppen AB rapport 2023:41. Read…

Hällby

Sentida gravformer vid Hällby skola

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2024:15Ladda ner Balknäs, N. 2024. Sentida gravformer vid Hällby skola. L1982:7094, L1982:7095 och L1982:7085, Hällby 1:26, Torshälla socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2024:15. Read More

Ostlänken – utanför bytomter och våtmark i Lilla…

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:31Ladda ner Ohlsson, R. & Ramström, A. 2023. Ostlänken - Utanför bytomter och våtmark vid Lilla Långbro. L1983:5952, L2019:851, L2023:2657, L2023:2658, L2023:2662 & L2024:208, Tystberga-Harsta 8:3 & Tystberga-Långbro 1:9, Tystberga socken, Nyköpings…

Rinkaby 1000x300 px

Utredning för VA i Rinkaby

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2024:04Ladda ner Balknäs, N. 2024. Utredning för VA i Rinkaby. L2024:365, L2024:261 & L2024:257 boplatslämningar övrig, L2024:254 härd, L2024:252 & L2024:249 röjningsrösen, Rinkaby 3:10 m.fl., Rinkaby socken, Örebro kommun, Närke. Arkeologgruppen AB…