Rapportlista 2020

Här finner du Arkeologgruppens rapporter från 2020.
Vi arbetar med att lägga in äldre rapporter från 2010-2019. Dem hittar du än så länge på Rapportarkiv – www.arkeologgruppen.se

Du kan söka via fritext eller klicka dig fram genom att välja en kategori i menyn. Alternativt tittar du i listan här nedanför. Är det någon rapport du saknar eller har problem att få fram så kan du alltid nå oss på arkeologgruppen@arkeologgruppen.se.

RapportnummerTitel
2020:01Ett gravfält vid Hörnåkersvägen
Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte
L2014:95/RAÄ-nr Täby 120:1, Tibble 8:16, Täby socken, Täby kommun, Uppland
Tomas Ekman
2020:02Kring Aspnäs vägskäl
Arkeologisk utredning
Jakobsberg 18:1 och 18:19, Järfälla socken och kommun, Uppland
Tomas Ekman
2020:03Schaktningsövervakning i Fröberga och Västertibble
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2002:1379 (Torpa 64:1), L2002:1497 (Torpa 19:1), L2002:936 (Torpa 200:1) och L2002:931 (Torpa 200:2), Fröberga 1:2 och Västertibble 1:1, Torpa socken, Kungsörs kommun, Västmanland
Erica Strengbom
2020:04Tomt 90 i Lindesberg – obebyggd, centralt placerad strandtomt med möjlighet till bete
Arkeologisk förundersökning
L1980:710, Rudan 12, Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland
Johnny Rönngren
2020:05Värme och kyla till Orion 1
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2015:3458/RAÄ-nr Södertälje 133:1, Orion 1, Södertälje stad och kommun, Södermanland
Tomas Ekman
2020:06Utredning i Möljesta
Arkeologisk utredning
Möljesta 1:4 och Möljesta S:1, Munktorp socken, Köpings kommun, Västmanland
Sabina Larsson
2020:07Utredning, Långnäs 5:1, Trosa
Arkeologisk utredning
Långnäs 5:1, Trosa-Vagnhärads socken, Trosa kommun, Södermanland
Tomas Ekman
2020:08Utredning i Skiftinge
Arkeologisk utredning
Fastigheterna Diplomaten 2, Doktorn 1 med flera, Eskilstuna socken och kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2020:09Kol i Sör-Älgen
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
inom området för fornlämningar L1980:7519 och L1980:7562, Hällefors 9:548, Hällefors socken och kommun, Västmanland
Nina Balknäs
2020:10Människoben i en avfallsgrop vid Drottninggatan 1, Örebro
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:4669, Olai Petri 3:12 m.fl., Örebro socken och kommun, Närke
Johnny Rönngren
2020:11Reparation av strandmuren vid sydöstra tornet, Örebro slott
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:5500, Nikolai 3:5, Örebro socken och kommun, Närke
Johnny Rönngren
2020:12Gruvområden och ”Södra gruvans” gamla gruvby i Malmtorp
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2012:8596, L2012;9568, L2020:1227, Malmstorp 2:1 och 2:4, Hällestad socken, Finspångs kommun, Östergötland
Johnny Rönngren
2020:13Ny el i Ostra
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Intill boplatsen L1982:3859, Sundby socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län
Sabina Larsson
2020:14Väg 268, Granakurvan
Arkeologisk utredning etapp 2
Fresta och Vallentuna socknar, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner, Uppland
Annica Ramström
2020:15Himmelsberga bytomt och gravfält
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2002:1259 och L2020:1559, fastigheten Himmelsberga 7:1, Torpa socken, Kungsörs kommun, Västmanland
Johnny Rönngren
2020:16Tullsta
Arkeologisk utredning
Tullsta 4:12 och 4:20
Kila, Sala, Västmanland
Helmut Bergold
2020:17Ny väg till Näsängen
Arkeologisk förundersökning
L2013:809, L2013:2192, Husby 3:10, Österåkers socken, Österåker kommun, Uppland
Sabina Larsson
2020:18Nytt markskåp på Maria Prästgårdsgata
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2015:7789, inom fastigheten Södermalm 4:1, Stockholm stad, Södermanland
Sabina Larsson
2020:19Fiberkabel i Hyltingeö
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Gravfält L1985:3678, Stora Överby, Hyltinge socken, Flens kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2020:20Fiberkabel vid Grödinge bygdegård
Arkeologisk utredning etapp 2 och arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Grödinge socken, Botkyrka kommun, Södermanland
Annica Ramström
2020:21En järnåldersgård i Marieberg
Arkeologisk förundersökning och undersökning
L1979:2421 (Mosjö 108) och L1979:2422 (Mosjö 109), fastigheterna Törsjö 1:8 och 3:14, Mosjö socken, Örebro kommun, Närke
Nina Balknäs med bidrag av Leif Karlenby
2020:22En härd i Hällbybrunn
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Intill gravfältet L1984:8680, Hällby 19:1, Torshälla socken, Eskilstuna kommun
Södermanland
Sabina Larsson
2020:23Åter till Lagersberg
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1982:8406 och L2019:1357, Lagersberg 2:3, Eskilstuna kommun och socken, Södermanland
Sabina Larsson
2020:24Toresunds kyrkby
Arkeologisk utredning
L1983:9908, L1982:4733, Karkulla 2:1, Toresunds socken, Strängnäs kommun, Södermanland
Tomas Ekman
2020:25Gamla Riksdagshuset – Riddarholmen
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2015:7789, Gråmunkeholmen 3, Stockholms stad, Uppland
Tomas Ekman
2020:26Kopparmora 2:224, Värmdö
Arkeologisk utredning etapp 1
Kopparmora 2:224, Värmdö socken och kommun, Uppland
Annica Ramström
2020:27Olberga
Arkeologisk utredning
Olberga 1:90, Sura socken, Surahammars kommun, Västmanland
Annica Ramström
2020:28Inventering av Hammarskogsån – mellan Gränshyttan och Guldsmedshyttan
Kunskapsunderlag – inventering
Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland
Johnny Rönngren
2020:29Älvesta 1:69
Arkeologisk utredning
Älvesta 1:69, Kumla socken och kommun, Närke
Helmut Bergold
2020:30Schakt för laddstolpe i Strängnäs
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1983:1114, Kyrkberget 3, Strängnäs stad och kommun
Södermanland
Erica Strengbom
2020:31Skärpning och husgrunder vid Salaborg, Sala
Arkeologisk utredning
L2003:9022, L2020:3499, L2020:3500, Kristina 4:15 och Kristina 4:109, Sala stad och socken, Sala kommun, Västmanland
Johnny Rönngren
2020:32Hökmossen
Arkeologisk utredning etapp 1
Hökmossen 1:6 m.fl., Turinge socken, Nykvarns kommun, Södermanland
Annica Ramström
2020:33Undersökning av Örebro slotts västra slottsterrass utanför det sydvästra tornet
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:5500, Nikolai 3:5, Örebro socken och kommun, Närke
Johnny Rönngren & Rasmus Ohlsson
2020:34Smedernas odlingsjord i kvarteret Rustmästaren, Örebro
Arkeologisk utredning
Rustmästaren 13 m.fl., Örebro socken och kommun, Närke
Johnny Rönngren & Tobias Vinoy
2020:35Östra Långgatan, Köping
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2003:2640, Köping, Västmanland
Helmut Bergold
2020:36Begravningar under ”Vasatrappen” i Örebro
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:4669, Nikolai 3:286, Örebro socken och kommun, Närke
Johnny Rönngren
2020:37Ett schakt i Mosås
Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning
Mosås 1:47, Mosjö socken, Örebro kommun, Närke
Nina Balknäs
2020:38Vägen förbi Erstorps hytta, Finspång
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2010:8198, Ruda 1:2, Risinge och Vånga socken, Finspång och Norrköping kommun, Östergötland
Johnny Rönngren
2020:39Gillberga 9:1
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Intill L1985:3410, Eskilstuna kommun, Södermanland
Helmut Bergold
2020:40Rönninge kungsgård
Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Rönninge 1:10 m.fl., Salems kommun, Södermanland
Annica Ramström
2020:41Trindyxa och kvartsavslag vid fiberschakt i Falla, Risinge
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2011:8365, L2011:9022, L2011:9174, L2011:8364, Risinge-Falla 1:4, 2:4, 2:5 och 2:95, Risinge socken, Finspångs kommun, Östergötland
Johnny Rönngren
2020:42Sörby
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1983:4618, fastigheten Sörby 4:1, Eskilstuna kommun, Södermanlands län
Sabina Larsson
2020:43Knektbacken – Fredsgatan öster om Slottsgatan
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:4669, Olaus Petri 3:12 och Knektbacken 20, Örebro kommun och län, Närke
Leif Karlenby
2020:44Utredning i Östertibble
Arkeologisk utredning etapp 2
Östertibble 1:29, Torpa socken, Kungsörs kommun, Västmanland
Erica Strengbom
2020:45Järnvägshyllan – Riddarholmen
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2015:7789, Gråmunkeholmen 3, Stockholms stad, Uppland
Tomas Ekman
2020:46Schaktningsövervakning vid Torlunda gårdstomt
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Gårdstomt L1982:6363, Hällby 19:1 (före detta Torlunda 1:271) och Torlunda 1:36, Eskilstuna kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2020:47Schakt i Katterumsvägen, Pryssgården
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2019:2752, L2008:8375, fastigheten Potatisen m.fl., Norrköping, Östergötland
Leif Karlenby
2020:48Schakt vid Kånstahögarna
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2020:5861, inom fornlämningsområde för L1980:4489, Kalsta 2:7 och Kånsta 5:2, Sköllersta socken, Hallsberg kommun, Närke
Nina Balknäs
2020:49Rådhustorget i Torshälla
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1984:7759, Torshälla 5:8, Väktaren 1, Torshälla socken, Eskilstuna kommun, Södermanland
Sabina Larsson och Erica Strengbom
2020:50Kartering av Hammarby Hamrar L1982:2852, Nora
Kartering
L1982:2852, Nora socken och kommun, Västmanland
Johnny Rönngren
2020:51Getingmidjan och Munkbrohamnen – Riddarholmen
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2015:7789 (RAÄ Stockholm 103:1), Gråmunkeholmen 3 m.fl., Stockholms stad, Uppland
Tomas Ekman
2020:52Härd vid Lillkyrka kyrka
Arkeologisk utredning
L2020:6218, Ekeberg 1:7, Lillkyrka socken, Örebro kommun, Närke
Nina Balknäs
2020:53Gravfält i Framnäs
Arkeologisk förundersökning
L1980:4665, L2020:7323, Almby 13:25, Almby socken, Örebro kommun, Närke
Leif Karlenby
2020:54Rituell lämning med gravkoppling –  skärvstenslager, stolphål och gropar samt kol-, ben och lerkliningslager invid två större stensättningar i Vilsta
Arkeologisk förundersökning
L2020:2600, L2020:2601, L2020:2614,
L2020:2630, L1985:5878, L1985:6478 m.fl., fastigheten Lagersberg 1:3, Eskilstuna socken och kommun, Södermanland
Leif Karlenby & Erica Strengbom
2020:55Arkeologisk utredning etapp 1, väg 77, Rimbo, Rö och Skederid
Arkeologisk utredning etapp 1
Rimbo, Rö och Skederids socknar, Norrtälje kommun, Uppland
Annica Ramström
2020:56Hålväg och fynd av människoben vid Kjulaås
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1985:9056, L1985:9001 och L1982:8246, L2019:1863, L2020:7173, Kjulaås 2:13 och Kjulaås 7:1, Kjula socken, Eskilstuna kommun, Södermanland
Sabina Larsson & Erica Strengbom
2020:57Hubbo-Näs
Arkeologisk utredning etapp 2
Hubbo-Näs 1:1, Hubbo socken, Västerås kommun, Västmanland
Sabina Larsson
2020:58Grophärd och kokgrop i Jäder
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1985:8936, L1984:1874, L1984:2643, L1985:8149, L1982:4842, L1985:8928, L1985:8929, L1985:8366, L2020:7957, L2020:7958, Stora Malmö 6:2, Axby 3;3, Axby 3;4, Jäders-Sundby 3:5, Mora 3:23, Vävle 2:12
Jäder, Eskilstuna, Södermanland
Erica Strengbom
2020:59Våghuset i Karlstad
Arkeologisk förundersökning med efterföljande undersökning
L2007:9898, Karlstad socken och kommun, Värmland
Ebba Knabe & Sabina Larsson
2020:60Bråta hagar
Arkeologisk utredning etapp 1
L2020:8140, L2020:8141, L2020:8142, L2020:8143, Olivehult 10:3, Kristberg socken, Motala kommun, Östergötland
Erica Strengbom
2020:61Blästbruksslagg, 1600-talslager och påförda utfyllnadslager norr om Kägleholms slottsruin
Arkeologisk utredning
L1980:5158, Kägleholm 1:78, Ödeby socken, Örebro kommun, Närke
2020:62Fiber genom Varv, Styra och Allhelgona socknar i Östergötland – tretton lämningar och sex nyregistreringar
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2010:7012, L2009:9850, L2010:2117, L2010:2912, L2009:9952, L2010:7481, L2010:2843, L2010:2111, L2009:9953, L2009:8008, L2009:7999, L2012:822, L2009:8012, L2020:8886, L2020:7271, L2020:4609, L2020:4600, L2020:4592, L2020:4589, Varv, Styra och Allhelgona socken, Motala och Mjölby kommun, Östergötland
Johnny Rönngren
2020:63Östgötagatan 25 – Södermalm
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2015:7789 och L2015:7779, Södermalm 7:87, Stockholms stad, Södermanland
Sabina Larsson
2020:64Lägenhetsbebyggelser i Bråstorp
Arkeologisk utredning etapp 1
Fastigheterna Bråstorp 1:8 och 1:50, Motala kommun, Östergötland
Annica Ramström
2020:65HeijkensLillån–Hovstakjöld 2 i Arboga
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2004:3307, Heijkensköld 2, Arboga kommun, Västmanland
Helmut Bergold
2020:66Wrangelska terrassen – Riddarholmen
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2015:7789, Gråmunkeholmen 3, Stockholms stad, Uppland
Tomas Ekman & Sabina Larsson
2020:67Brodammen i Algrena hammare – kartering av hammarsmedjan
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1981:438, Aspa 1:35, Hammar socken, Askersunds kommun, Närke
Johnny Rönngren
2020:68Allé, allé – schakt i Platensgatan, Motala
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Innerstaden 1:331, Motala stad och kommun, Östergötland
Nina Balknäs
2020:69Korsningsskydd vid Berga
Arkeologisk kontroll
Området för L1979:151, Berga 2:4, Kumla kommun, Närke
Helmut Bergold
 2020:70Lillån–Hovsta
Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning
Postfacket, Örebro, Närke
Helmut Bergold
2020:71Vid Almby kyrka
Arkeologisk förundersökning
L1980:5980, Marksjön 5, Örebro kommun, Närke
Helmut Bergold & Ebba Knabe
2020:72Väghållningsstenar i Byrsta – eller fornlämningen som försvann
Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning
L1979:1365, L1979:1397 och L1979:1398, fastigheten Byrsta 4:11, Kumla socken och kommun, Närke
Leif Karlenby
2020:73Fiber längs med väg 57
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1985:1754, L1985:6757, Björnlunda och Flen socknar, Gnesta och Flens kommuner, Södermanland.
Sabina Larsson
2020:74Tre plus två stensättningar blir ett gravfält i Knista socken
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2020:11599, L1981:8269, L1981:8002, L1981:7781, L1981:7248, L1981:7196, Högen 1:4, Knista socken, Lekebergs kommun, Närke
Johnny Rönngren