Rapportlista 2022

Här finner du Arkeologgruppens rapporter från 2022. Du kan söka via fritext eller klicka dig fram genom att välja en kategori i menyn. Alternativt tittar du i listan här nedanför. Är det någon rapport du saknar eller har problem att få fram så kan du alltid nå oss på arkeologgruppen@arkeologgruppen.se.

RapportnrTitel
2022:03Schaktningsövervakning vid Fellingsbro kastal
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1981:1888, Fellingsbro prästgård 3:1 och 1:2, Fellingsbro socken, Lindesbergs kommun, Västmanland
Leif Karlenby
2022:04Tunbytorp, Västerås
Arkeologisk utredning etapp 1. Alvesta 3:270, Lycksta 1:4, Västerås 4:84 och Äs 1:2, Romfartuna, Hubbo och Västerås socknar, Västerås kommun, Västmanland.
Sabina Larsson
2022:05Fristaden, Eskilstuna
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1982:7054 och L1985:5813, Fristaden 1:6, Eskilstuna kommun, Södermanland
Tomas Ekman
2022:06Äldre landsväg invid väg 56 i Julita socken
Arkeologisk förundersökning
L1982:8503, Fågelsta 2:1, Julita socken, Katrineholms kommun, Södermanland
Johnny Rönngren
2022:07Hässeltorp
Arkeologisk utredning
L1982:5250, Husby-Rekarne socken, Eskilstuna kommun, Södermanland
Sabina Larsson
2022:08Gravfält i Bittinge
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:3943, L2022:1102, Bittinge 11:42, Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke
Nina Balknäs
2022:10Intill ett gravfält i Juresta
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1984:5510, Juresta 1:47, Ludgo socken, Nyköpings kommun, Södermanland
Sabina Larsson
2022:12Historik om Nittälvens ängar – inägor, utslogar och fäbodar
Ljusnarsberg socken och kommun, Västmanland
Johnny Rönngren
2022:13Torpstugor, bytomt och boplatsläge i Sandåker
Arkeologisk utredning etapp 1
L1980:7588, L1980:7619, L2022:1540, L2022:1541, L2022:1542, L2022:1543,
Sandåker 1:1, Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Örebro län, Närke
Johnny Rönngren
2022:14Åter på Fabriksgatan – stadslager i Örebro
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:4669, Nikolai 3:286, Örebro socken och stad, Närke
Nina Balknäs
2022:15Elarbeten vid Merlänna
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1982:7334, L1982:7335, L1984:6161, Söderlänna 7:1, Länna socken, Strängnäs kommun, Södermanland
Tomas Ekman
2022:17Kungsörstorp
Arkeologisk utredning etapp 1
Kungsörstorp 5:1, Kungs-Barkarö socken, Kungsörs kommun, Västmanland
Annica Ramström
2022:22Schakt invid en boplats i Gryt
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1985:9688, Högtorp 1:6, Gryt socken, Gnesta kommun, Södermanland
Tobias Vinoy & Sabina Larsson
2022:26Fjärrvärme i Prästgärdsgatan och Theodor Dahls gata
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2003:2640, Innerstaden 1:1, Köpings stad, Köping, Västmanlands län, Västmanland
Tobias Vinoy
2022:27En boplats från romersk järnålder i Rinkaby
Arkeologisk utredning
L2022:4578, Rinkaby 3:13, Rinkaby socken, Örebro kommun, Örebro län, Närke
Tobias Vinoy
2022:30Gång- och cykelväg invid gravfältet Hörnåkersvägen
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2014:95, Tibble 8:16, Täby socken, Täby kommun, Uppland
Tomas Ekman & Annica Ramström
2022:32Eldfängd verksamhet i Frommesta under senneolitikum
Arkeologisk utredning etapp 2
L2022:5872, L2022:5874, L1981:1547, Frommesta 1:3, Ekeby socken, Kumla kommun, Örebro län, Närke
Nina Balknäs