Rapportlista 2022

Här finner du Arkeologgruppens rapporter från 2022. Du kan söka via fritext eller klicka dig fram genom att välja en kategori i menyn. Alternativt tittar du i listan här nedanför. Är det någon rapport du saknar eller har problem att få fram så kan du alltid nå oss på arkeologgruppen@arkeologgruppen.se.

RapportnrTitel
2022:01Kokgrop från folkvandringstid invid gravfält L1980:5790 i Ekersby
Arkeologisk utredning etapp 2
L1980:5790, L2022:242, Eker 14:41, Ekers socken, Örebro kommun, Närke
Johnny Rönngren
2022:02Rostslagg, råkoppar och bottenskållor vid Skvatthammars kopparhytta – metallurgiska analyser från slagglager
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1981:4190, Munkhyttan 1:7, Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland
Johnny Rönngren
2022:03Schaktningsövervakning vid Fellingsbro kastal
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1981:1888, Fellingsbro prästgård 3:1 och 1:2, Fellingsbro socken, Lindesbergs kommun, Västmanland
Leif Karlenby
2022:04Tunbytorp, Västerås
Arkeologisk utredning etapp 1. Alvesta 3:270, Lycksta 1:4, Västerås 4:84 och Äs 1:2, Romfartuna, Hubbo och Västerås socknar, Västerås kommun, Västmanland.
Sabina Larsson
2022:05Fristaden, Eskilstuna
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1982:7054 och L1985:5813, Fristaden 1:6, Eskilstuna kommun, Södermanland
Tomas Ekman
2022:06Äldre landsväg invid väg 56 i Julita socken
Arkeologisk förundersökning
L1982:8503, Fågelsta 2:1, Julita socken, Katrineholms kommun, Södermanland
Johnny Rönngren
2022:07Hässeltorp
Arkeologisk utredning
L1982:5250, Husby-Rekarne socken, Eskilstuna kommun, Södermanland
Sabina Larsson
2022:08Gravfält i Bittinge
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:3943, L2022:1102, Bittinge 11:42, Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke
Nina Balknäs
2022:09Utgår
2022:10Intill ett gravfält i Juresta
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1984:5510, Juresta 1:47, Ludgo socken, Nyköpings kommun, Södermanland
Sabina Larsson
2022:11Sten- och järnåldersboplatser i Knista-Sanna
Arkeologisk förundersökning
L2021:368, L2021:369, Knista-Sanna 1:19, Knista socken, Lekebergs kommun, Närke
Leif Karlenby
2022:12Historik om Nittälvens ängar – inägor, utslogar och fäbodar
Ljusnarsberg socken och kommun, Västmanland
Johnny Rönngren
2022:13Torpstugor, bytomt och boplatsläge i Sandåker
Arkeologisk utredning etapp 1
L1980:7588, L1980:7619, L2022:1540, L2022:1541, L2022:1542, L2022:1543,
Sandåker 1:1, Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Örebro län, Närke
Johnny Rönngren
2022:14Åter på Fabriksgatan – stadslager i Örebro
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:4669, Nikolai 3:286, Örebro socken och stad, Närke
Nina Balknäs
2022:15Elarbeten vid Merlänna
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1982:7334, L1982:7335, L1984:6161, Söderlänna 7:1, Länna socken, Strängnäs kommun, Södermanland
Tomas Ekman
2022:16Sågtorp 2, Täby
Arkeologisk utredning
Sågtorp 2, Täby socken, Täby kommun, Uppland
Tomas Ekman
2022:17Kungsörstorp
Arkeologisk utredning etapp 1
Kungsörstorp 5:1, Kungs-Barkarö socken, Kungsörs kommun, Västmanland
Annica Ramström
2022:18En Ekeby i Närke – boplatslämningar från äldre bronsålder, järnålder och tidig medeltid
Arkeologisk undersökning
L1979:1489, Ekeby Prästgård 1:7, Ekeby socken, Kumla kommun, Närke
Nina Balknäs och Leif Karlenby med bidrag av Sabina Larsson
2022:19Kvarteret Cepheus 24
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning och byggnadsdokumentation
L2015:7789, Cepheus 24, Gamla stan, Stockholm
Anna Bergman, Tomas Ekman & Annica Ramström
2022:20Förundersökning vid Siggetorps gårdstomt
Arkeologisk förundersökning
L1985:7402, L2022:1959
Lasstorp 4:1, Floda socken, Katrineholms kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2022:21Örebro slott – schaktningsövervakning i slottets källardelar
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:5500, Nicolai 3:5, Örebro socken, Närke
Erica Strengbom & Johnny Rönngren
2022:22Schakt invid en boplats i Gryt
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1985:9688, Högtorp 1:6, Gryt socken, Gnesta kommun, Södermanland
Tobias Vinoy & Sabina Larsson
2022:23Några borrprover vid Munkbrohamnen
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2015:7789, Gamla stan 1:30, Stockholms stad, Uppland
Tomas Ekman
2022:24Uppgradering av VA i Sigtuna
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2015:2168, Sigtuna 2:152, Sigtuna stad och kommun, Uppland
Tomas Ekman
2022:25Historisk vattenverksamhet längs Svennevadsåns vattensystem
Kunskapsunderlag – inventering
Hallsbergs och Svennevads socknar, Hallsbergs kommun, Örebro län, Närke
Tomas Ekman & Johnny Rönngren
2022:26Fjärrvärme i Prästgärdsgatan och Theodor Dahls gata
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2003:2640, Innerstaden 1:1, Köpings stad, Köping, Västmanlands län, Västmanland
Tobias Vinoy
2022:27En boplats från romersk järnålder i Rinkaby
Arkeologisk utredning
L2022:4578, Rinkaby 3:13, Rinkaby socken, Örebro kommun, Örebro län, Närke
Tobias Vinoy
2022:28Norbergsby
Arkeologisk utredning etapp 1
Fastigheterna Norbergsby 7:69, 13:65 och 71:1, Norbers socken och kommun, Västmanland
Annica Ramström
2022:29Schaktningsövervakning längs Torshällaån
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Stadslager L1984:7759, Torshälla 5:8, Torshälla socken, Eskilstuna kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2022:30Gång- och cykelväg invid gravfältet Hörnåkersvägen
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2014:95, Tibble 8:16, Täby socken, Täby kommun, Uppland
Tomas Ekman & Annica Ramström
2022:31Utredning etapp 2 inom Åkeshov 1:1, Bromma
Arkeologisk utredning etapp 2
Åkeshov 1:1, Bromma socken, Stockholms stad och kommun, Stockholms län, Uppland
Annica Ramström
2022:32Eldfängd verksamhet i Frommesta under senneolitikum
Arkeologisk utredning etapp 2
L2022:5872, L2022:5874, L1981:1547, Frommesta 1:3, Ekeby socken, Kumla kommun, Örebro län, Närke
Nina Balknäs
2022:33Ett japanskt fornfynd i en sentida avfallsgrop i Nora
Arkeologisk förundersökning
L1980:2801, Väduren 19, Nora socken och kommun, Örebro län, Västmanland
Johnny Rönngren
2022:34Fossil åkermark inom Norrtorps och Munslätts ägor
Arkeologisk förundersökning
L2019:1784, L2019:1786, L2019:1795 L2019:1797 och L2019:1798, fastighet Norrtorp 5:3, Sköllersta och Ekeby socknar, Kumla kommun, Närke
Leif Karlenby
2022:35Flottningslämningar längs Skålebäcken – kunskapsunderlag för del av Skålebäckens vattensystem
Inventering – kunskapsunderlag
Hallsbergs socken och kommun, Örebro län, Närke
Johnny Rönngren
2022:36Kanaltorget. Vendeltida lämningar vid Södertälje kanal
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2015:3458, Telge 1:1, Södertälje socken, Södertälje stad och kommun, Södermanland
Sabina Larsson
2022:37En jordkula och en vendeltida kokgrop i Bråstorp
Arkeologisk förundersökning, arkeologisk utredning etapp 2
L2020:10087, L2020:10099, Bråstorp 1:8, Motala socken, Motala kommun, Östergötland
Sabina Larsson
2022:38Fiberschaktning intill gravfält i Kälkesta
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1984:239, L1985:9682, L1985:9681 och L1984:321, Halla-Kälkesta 1:6, Halla socken, Nyköpings kommun, Södermanland.
Rasmus Ohlsson & Sabina Larsson
2022:39Skadade gravar- och boplatslämningar i Vilsta friluftsområde
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1985:6170, L1985:6857, Vilsta 1:1, Eskilstuna kommun och socken, Södermanland
Erica Strengbom
2022:40Liberga – bebyggelse från 1600-talet
Arkeologisk utredning
L2022:6540 Husgrund, historisk tid, Liberga 5:9, Torpa socken, Kungsörs kommun, Västmanlands län, Södermanland
Nina Balknäs, med bidrag av Tomas Ekman
2022:41Kulturhistorisk inventering av Garphyttans nationalpark, Arvaby naturreservat och Sågaregården
Kulturhistorisk inventering
Hidinge och Vintrosa socken, Lekeberg och Örebro kommun, Örebro län, Närke
Johnny Rönngren
2022:42Biotopvårdsåtgärder och byte av vägtrumma inom Rönningshyttans hyttområde
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1981:800, Ölsdalen 1:2, Degerfors socken och kommun, Örebro län, Värmland
Johnny Rönngren
2022:43Historiska lämningar på Stora torget i Sala
Arkeologisk förundersökning
L2003:9180, Kristina 4:11, Sala stad, Västmanland
Annica Ramström
2022:44Grosvads idrottsplats
Arkeologisk förundersökning
L2011:8415, Grosvad 1:1, Risinge socken, Finspångs kommun, Östergötland
Sabina Larsson
2022:45Historisk vattenverksamhet längs Torphyttebäcken, Linde socken
Kulturhistorisk inventering – kunskapsunderlag
Linde socken och kommun, Örebro län, Västmanland
Johnny Rönngren
2022:46Nya vattenledningar under fornåkern i Hästhagen
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:5084, Längbro 2:35, Örebro socken, Örebro Kommun, Örebro län, Närke
Tobias Vinoy
2022:47Intill en stensättning i Hållsta
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1984:2666, Hållsta 6:1, Husby-Rekarne socken, Eskilstuna kommun, Södermanland
Sabina Larsson
2022:48Utrivning av dammvallar vid Nerhammar och Opphammar vid Skagersholm, Finnerödja
Arkeologisk kontroll i form av schaktningsövervakning
L1981:3080, L1981:2361, Finnerödja socken
Laxå kommun, Örebro län, Västergötland
Johnny Rönngren
2022:49Malmbod i Lonnhyttans hyttbacke
Arkeologisk förundersökning
Hyttområde L1981:6504, Lonnhyttan 1:1, Karlskoga socken och kommun, Örebro län, Värmland
Johnny Rönngren
2022:50Bytomt och lägenhetsbebyggelse i Simonstorp och Gållbo
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2012:8707, L2012:8708, L2012:9503, L2011:1739, Simonstorp 1:4, Gållbo 3:1, Hällestad och Regna socknar, Finspångs kommun, Östergötlands län
Johnny Rönngren
2022:51Inventering inom Lundby och Nyby i Tortuna
Arkeologisk utredning, etapp 1 – inventering
L2002:2130 m.fl., fastigheterna Tortuna-Lundby 1:7 och Tortuna-Nyby 2:1, Västerås kommun, Västmanlands län, Västmanland
Leif Karlenby