Utredning i åkermark i utkanten av Söderköping

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:41Ladda ner Ohlsson, R. 2023. Utredning i åkermark i utkanten av Söderköping. Söderköping 2:1, Drothems & Söderköpings socknar, Söderköpings kommun, Östergötlands län, Östergötland. Arkeologisk utredning etapp 2. Arkeologgruppen AB rapport 2023:41. Read…

Rinkaby 1000x300 px

Utredning för VA i Rinkaby

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2024:04Ladda ner Balknäs, N. 2024. Utredning för VA i Rinkaby. L2024:365, L2024:261 & L2024:257 boplatslämningar övrig, L2024:254 härd, L2024:252 & L2024:249 röjningsrösen, Rinkaby 3:10 m.fl., Rinkaby socken, Örebro kommun, Närke. Arkeologgruppen AB…

Bolunda

Boplatslämningar i Bolunda

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2024:07Ladda ner Strengbom, E. 2024. Boplatslämningar i Bolunda. L2024:171, Bolunda 3:4, Kolbäck, Hallstahammar, Västmanland. Arkeologisk utredning. Arkeologgruppen AB rapport 2024:07. Read More

Arkeologisk utredning inom Borsökna 1:4

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:50Ladda ner Ohlsson, R. & Ramström, A. 2023. Arkeologisk utredning inom Borsökna 1:4. Borsökna 1:4 m.fl., Eskilstuna och Gillberga socknar, Eskilstuna kommun, Södermanlands län, Södermanland. Arkeologisk utredning etapp 1. Arkeologgruppen AB rapport…

Utredning på Åsen, Gullspång

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2024:01Ladda ner Balknäs, N. med bidrag av Ramström, A. 2024. Utredning på Åsen, Gullspång. Hägnadssystem L2024:207, Åsen 1:4, del av Åsen 1:3, Amnehärad socken, Gullspång kommun, Västra Götalands län, Västergötland. Arkeologisk utredning.…

Arkeologisk utredning invid Arboga hospital

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:43Ladda ner Ramström, A. & Strengbom, E. 2023. Arkeologisk utredning invid Arboga hospital. Koberg 2:1, Arboga stad och kommun, Västmanland. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Arkeologgruppen AB rapport 2023:43. Read More

Arkeologisk utredning i Vega 9

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:39Ladda ner Ohlsson, R. 2023. Arkeologisk utredning i Vega 9. Vega 9, Vaxholms socken, Vaxholms kommun, Stockholms län, Uppland. Arkeologisk utredning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:39. Read More

Stensträngar i Nibble, Upplands Väsby

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:22Ladda ner Ramström, A. 2023. Stensträngar i Nibble, Upplands Väsby. L2017:4740, L2017:5191, L2017:4564 m.fl., Nibble 1:2, Hammarby socken, Upplands Väsby kommun, Uppland. Arkeologisk utredning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:22. Read More

Arkeologisk utredning i Segås

Historisk bebyggelse och yngre järnålder i Pålsboda

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:32Ladda ner Balknäs, N., Ramström, A. och Larsson, S. 2023. Historisk bebyggelse och yngre järnålder i Pålsboda. L2022:2797, L2023:5207, L2023:5208,L 2023:5209, L2023:5210 & L2022:2798, Segås 1:5, Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Örebro…

Visbohammar 1:5

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:30Ladda ner Ramström, A. 2023. Visbohammar 1:5. Visbohammar 1:5 m.fl., Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län. Arkeologisk utredning etapp 1. Arkeologgruppen AB rapport 2023:30. Read More

Arkeologisk utredning i Östra Börstorp, Töreboda

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:24Ladda ner Balknäs, N. 2023. Arkeologisk utredning i Östra Börstorp, Töreboda. Hägnad L2023:1372, fastighet Kilen 10:1 m.fl., Töreboda kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:24. Read More

Ladukärr

Utredning i Ladukärr, Mariestad

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:23Ladda ner Balknäs, N. 2023. Utredning i Ladukärr, Mariestad. L2023:1402, L2023:1403, del av Ladukärr 1:1 och Ladukärr 2:4, Mariestads kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning etapp 2. Arkeologgruppen AB rapport 2023:23. Read…

Sandåker – bosättning och odling från skilda tider

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:17Ladda ner Balknäs, N. 2023. Sandåker - bosättning och odling från skilda tider. Boplatsområde L2022:10461, fossil åker L2023:1397, boplatslämning övrig L2023:1498, röjningsröse L2023:1396, husgrund L2023:1400, bytomt L2022:1540, lägenhetsbebyggelse L2022:1541, övrigt L2023:1516. Sandåker…

Liberga – bebyggelse från 1600-talet

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2022:40Ladda ner Balknäs, N., med bidrag av Ekman, T. 2022. Liberga - bebyggelse från 1600-talet. L2022:6540 - Husgrund, historisk tid, Liberga 5:9, Torpa socken, Kungsörs kommun, Västmanlands län, Södermanland. Arkeologisk utredning. Arkeologgruppen…

Tio fiberärenden i Nyköpings kommun

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:08Ladda ner Ekman, T. 2023. Tio fiberärenden i Nyköpings kommun. Helgona, Bärbo, Nykyrka, Lunda och Stigtomta socknar, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, arkeologisk utredning. Arkeologgruppen AB rapport…

Kommunalt vatten och avlopp i Rinkaby, en inledande…

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:05Ladda ner Karlenby, L. 2023. Kommunalt vatten och avlopp i Rinkaby, en inledande utredning. L1981:8689, L1981:8940, L1981:9283, L1981:9482, L2019:1181, L2022:4578, Rinkaby i Rinkaby socken, Örebro kommun och län, Närke. Arkeologisk utredning etapp…

Arkeologisk utredning etapp 2 vid Sånga-Sundby och Svartsjö

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:02Ladda ner Ramström, A. 2023. Arkeologisk utredning etapp 2 vid Sånga-Sundby och Svartsjö. Sånga-Sundby 2:11, Viggeby 1:1, Svartsjö 1:2 och Svartsjö 1:3, Sånga socken, Ekerö kommun, Stockholms län. Arkeologisk utredning etapp 2.…

Tullsta

Tullsta

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:16Ladda ner Bergold, H. 2020. Tullsta. Tullsta 4:12 och 4:20, Kila, Sala, Västmanland. Arkeologisk utredning. Arkeologgruppen AB rapport 2020:16. Read More