Stenbockska palatset

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:42Ladda ner Larsson, S. 2023. Stenbockska palatset. L2015:7789, stadslager, Riddarholmen, Stockholms stad, Stockholms län, Uppland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:42 Read More

Schaktningsövervakning vid Granbergsdals hytta

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:46Ladda ner Balknäs, N. 2023. Schaktningsövervakning vid Granbergsdals hytta. L1981:6524 Granbergsdals hytta, Granbergsdal 2:7, Karlskoga socken och kommun, Örebro län, Värmland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:46. Read…

Borttagande av dämmande delar av Gusselby kvarndamm

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:35Ladda ner Vinoy, T. 2024. Borttagande av dämmande delar av Gusselby kvarndamm. L1981:3398, L1979:833, 1980:617, Gusselby 6:60 och Gusselby S:1, Linde socken, Lindesbergs kommun, Örebro län, Västmanland. Arkeologisk undersökning i form av…

Slottsbacken, en plats för alla tider – från…

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:18Ladda ner Strengbom, E. med bidrag av Ekman, T. 2023. Slottsbacken, en plats för alla tider – från vendeltida gårdsmiljö till kungligt slott. Slott/herresäte L1982:7019 och stadslager L1985:6371, Eskilshem 4:8, kvarteret Nymånen…

Schakt genom Klossputten i Arboga

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:38Ladda ner Strengbom, E. 2023. Schakt genom Klossputten i Arboga. Arboga stadslager L2004:3307, bytomt L2002:6316, Grindbergatullen 10, Arboga stad och kommun, Västmanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:38.…

Schaktningsövervakning vid Gripsholms slotts sydöstra strandmur

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:47Ladda ner Ohlsson, R. 2023. Schaktningsövervakning vid Gripsholms slotts sydöstra strandmur. L1985:8349, Gripsholms slott 1:1, Kärnbo socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:47.…

Schaktningsövervakning utanför Nikolaikyrkan i Örebro

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:45Ladda ner Ohlsson, R. 2023. Schaktningsövervakning utanför Nikolaikyrkan i Örebro. L1980:4669, Nikolaikyrkan 1, Örebro socken, Örebro kommun, Örebro län, Närke. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:45. Read More

Schaktningsövervakning inom Sigillet 1:1 i Arboga stad

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:48Ladda ner Ohlsson, R. 2023. Schaktningsövervakning inom Sigillet 1:1 i Arboga stad. L2004:3307, Sigillet 1:1, Arboga stad socken, Arboga kommun, Västmanlands län, Västmanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport…

Schaktning i utkanten av ett gravfält vid Ilända…

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:34Ladda ner Ohlsson, R. 2023. Schaktning i utkanten av ett gravfält vid Ilända och Ekeby. L1983:6605, Nyköping Vrena-Ekeby 1:18, Vrena socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning…

Fynd från Lindesbergs stadslager

Delar av Lindesbergs stadslager invid Stadshotellet

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:37Ladda ner Vinoy, T. 2023. Delar av Lindesbergs stadslager invid Stadshotellet. L1980:710, Rådhuskvarteret 7, Lindesberg socken och kommun, Örebro län, Västmanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:37. Read…

Schaktning för avloppsanläggning inom gravfält på Fogdön

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:29Ladda ner Ohlsson, R. 2023. Schaktning för avloppsanläggning inom gravfält på Fogdön. L1985:7051, Fogdö-Berga 1:4, Fogdö socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:29.…

Senmedeltida etableringslager vid Kyrkogatan i Arboga

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:36Ladda ner Strengbom, E. 2023. Senmedeltida etableringslager vid Kyrkogatan i Arboga. Arboga stadslager, L2004:3307, Sturestade 3:1 och Gropgården 21:1, Arboga stad och socken, Västmanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB…

Schaktningsövervakning vid Gusselby hytta

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:33Ladda ner Balknäs, N. 2023. Schaktningsövervakning vid Gusselby hytta. Gusselby hytta L1981:3398, Gusselby 6:4, Lindesberg kommun, Västmanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:33. Read More

Schaktningsövervakning intill gravfält utanför Ilända

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:26Ladda ner Ohlsson, R. 2023. Schaktningsövervakning intill gravfält utanför Ilända. L1983:6154, Nyköping Segnesta 1:2, Vrena socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:26. Read…

Hellbergsparken

Schaktning inom Torshällas stadslager i Hellbergsparken

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:21Ladda ner Rasmus Ohlsson, R. 2023. Schaktning inom Torshällas stadslager i Hellbergsparken. L1984:7759 (stadslager), L1982:7067 (hammarsmedja), L1982:7071 (pappersindustri), L1982:7079 (industri övrig) & L1984:8236 (borg), Krögaren 1 & Torshälla 5:8, Torshälla socken, Eskilstuna…

Soluppgång över Leds bytomt

Fiberdragning förbi Leds historiska bytomt

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:12Ladda ner Balknäs, N. 2023. Fiberdragning förbi Leds historiska bytomt. L1981:1398 och L1981:78, Torsta 9:1 och Näsby 1:3, Ekeby socken, Kumla kommun, Närke Arkeologisk kontroll i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport…

Urschaktade ytor och påförda massor i Nora stadslager

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:20Ladda ner Vinoy, T. 2023. Urschaktade ytor och påförda massor i Nora stadslager. L1980:2801, Nora 1:1 och Residenset 1, Nora socken och kommun, Örebro län, Västmanland. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:20.…