Rapportlista 2021

Här finner du Arkeologgruppens rapporter från 2021.
Vi arbetar med att lägga in äldre rapporter från 2010-2019. Dem hittar du än så länge på Rapportarkiv – www.arkeologgruppen.se

Du kan söka via fritext eller klicka dig fram genom att välja en kategori i menyn. Alternativt tittar du i listan här nedanför. Är det någon rapport du saknar eller har problem att få fram så kan du alltid nå oss på arkeologgruppen@arkeologgruppen.se.

RapportnrTitel
2021:01Träflis- och odlingslager i Kyrkogatan, Örebro
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:4669, Nikolai 3:286, Örebro socken och kommun, Närke
Johnny Rönngren
2021:02Schaktningsövervakning i Årdala
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1983:7863, L1983:8139 L1983:8242, L2020:11670, L2020:11674, L2021:224, Sannerby 1:9, Sibro 1:2, Sibro 1:7, Sibro 1:12, Dalstorp 1:3, Årdala socken, Flens kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2021:03Fiber i Grensholm – genom en boplats och Ströja, Stubbetorps bytomter
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2011:714, L2008:4393, L2010:8472, Fröjerum 1:4, Grensholm 2:1, Vånga och Kimstad socken, Norrköpings kommun, Östergötland
Johnny Rönngren
2021:04Förhistorisk boplats och historisk husgrund inom Vallby bytomt
Arkeologisk utredning etapp 2
L2013:8071, L2021:1241, L2021:1328 Rimbo-Vallby 5:91 m.fl., Norrtälje kommun, Uppland
Annica Ramström
2021:06Sten- och järnålderslämningar vid Edsbergs Sanna gård
Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
L2021:368, L2021:369, Knista-Sanna 1:19, Knista socken, Lekebergs kommun, Närke
Leif Karlenby
2021:07Mellan två gravfält i Arninge
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2014:1140, Arninge 4:19, Täby socken och kommun, Uppland
Sabina Larsson
2021:08Kulturhistoriskt kunskapsunderlag av Tväråns- och Hyttbäckens vattensystem – Karlskoga och Grythyttans socknar
Kunskapsunderlag – inventering
Karlskoga och Grythyttans socknar, Hällefors och Karlskoga kommun, Värmland och Västmanland, Örebro län
Johnny Rönngren
2021:09Utredning etapp 2 i Hökmossen
Arkeologisk utredning etapp 2
Hökmossen 1:6, Nykvarns kommun, Turinge socken, Södermanland
Sabina Larsson
2021:10Duvhällen–Lindhult
Arkeologisk utredning etapp 1
Duvhällen, Eskilstuna kommun, Södermanland till
Lindhult, Kungsörs kommun, Västmanland
Annica Ramström
2021:12Örebro under jorden – ett arkeologiskt perspektiv
Tomas Ekman
2021:13Kulturhistoriskt kunskapsunderlag av Sandåns vattensystem, Ramsbergs och Malingsbo socknar
Kunskapsunderlag – inventering
Ramsbergs och Malingsbo socknar, Lindesbergs och Smedjebackens kommuner, Västmanland och Dalarna, Örebro och Dalarnas län
Johnny Rönngren
2021:16Försvarsmuren på västra terrassen – Örebro slott
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:5500, Nikolai 3:5, Örebro socken och kommun, Närke
Nina Balknäs
2021:17Domarringens koloniförening
Arkeologisk utredning
L2021:1308, Almby 11:242, Örebro stad och socken, Närke
Erica Strengbom
2021:19Boplatsspår mellan Katterumsvägen och Fiskebyvägen
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2020:6775, boplats, Pryssgården 1:1, Norrköpings socken och kommun, Östergötland
Leif Karlenby
2021:20Boplatslämningar i Himmelstalund längs Kabelvägen respektive Fiskebyvägen
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2019:2751, L2919:2752, L2021:1481, fastighet Himmelstalund 1:1 och Pryssgården 1:1, Norrköpings kommun, Östergötland
Leif Karlenby
2021:21Ny fiber i Rogsta och Bränn-Ekeby
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1983:5805, L1984:6620, L1984:6838 och L2021:1479, Tystberga, Bergshammar och Nyköping socknar, Nyköpings kommun, Södermanlands län
Sabina Larsson
2021:22Spår av ett gravfält i Möljesta
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2003:3825, L2003:3571 m.fl. Möljesta 1:2, 1:4 och S:2, Munktorp socken, Köpings kommun, Västmanland.
Sabina Larsson
2021:23Bergvärme i Bärsta
Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning
L1980:3700 och L2021:92, Bärsta 9:1, Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke
Nina Balknäs
2021:24Elkabel genom boplats, fornborg, lägenhetsbebyggelse och bytomter i Stora Mellösa
Arkeologisk utredning och undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:3353, L1980:3477, L1980:3563, L1980:3634, L1980:3700, L1980:3803, L1980:4462, L1980:4386, L1980:7589, L2020:518, L2020:540, L2020:542, L2021:1689, L2021:1690, L2021:1761, L2021:1834, L2021:1835. Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke.
Johnny Rönngren
2021:25Tillbaka till Kapellbacken
Kompletterande utredning
L1985:6631, Eskilshem 1:4, Klosters socken, Eskilstuna kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2021:26Arkeologisk utredning i Lista
Arkeologisk utredning
Fastighet Irsta-Lista 5:3, Irsta socken, Västerås kommun, Västmanland
Leif Karlenby
2021:27Tångeråsa, fornl. nr. L1980:3436 m.fl., schaktningsövervakning
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:3436, L1980:3437, L1980:3647 och L1980:3648, stensättningar, inom fastigheten Dalhult 5:1 i Lekebergs kommun, Örebro län
Leif Karlenby
2021:28Kulturhistoriskt kunskapsunderlag av Holmsjöbäckens och Lögälvens vattensystem – Karlskoga, Kvistbro och Degerfors socknar
Kunskapsunderlag – inventering
Karlskoga, Kvistbro och Degerfors socknar, Degerfors och Lekebergs kommuner, Värmland och Närke, Örebro län
Johnny Rönngren
2021:29Schakt i Drottninggatan, Örebro
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:4669, Nikolai 3:306, Örebro socken och kommun, Närke
Nina Balknäs
2021:30Ny fiber intill gravfältet L1984:6994
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1984:6994/RAÄ-nr 37:1, Nyköping socken, Nyköpings kommun, Södermanland
Sabina Larsson
2021:31Elreparation nära Östa hage
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1983:2784, Brunnsberg, 1:16, Ytterselö socken, Strängnäs kommun, Södermanland
Tomas Ekman
2021:32Ett schakt i Kapellgränd
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2015:7789, L2015:7779, Södermalm 7:87, Stockholms stad, Södermanlad
Tomas Ekman
2021:35Boplats- och härdområde i Stockbyn
Arkeologisk utredning etapp 2
Stockbyn 1:1, Kungsåra socken, Västerås, Västmanland
Erica Strengbom
2021:38Vendeltida boplats i Björk
Arkeologisk utredning
Lämning 2021:4723, Björk 2:1, Köpings socken och kommun, Västmanland
Leif Karlenby
2021:40I Alvastra kungsgårds fruktträdgård
Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte
Alvastra 5:1, Ödeshögs kommun, Östergötland
Sabina Larsson