Stenbockska palatset

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:42Ladda ner Larsson, S. 2023. Stenbockska palatset. L2015:7789, stadslager, Riddarholmen, Stockholms stad, Stockholms län, Uppland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:42 Read More

Utredning i åkermark i utkanten av Söderköping

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:41Ladda ner Ohlsson, R. 2023. Utredning i åkermark i utkanten av Söderköping. Söderköping 2:1, Drothems & Söderköpings socknar, Söderköpings kommun, Östergötlands län, Östergötland. Arkeologisk utredning etapp 2. Arkeologgruppen AB rapport 2023:41. Read…

Ostlänken – utanför bytomter och våtmark i Lilla…

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:31Ladda ner Ohlsson, R. & Ramström, A. 2023. Ostlänken - Utanför bytomter och våtmark vid Lilla Långbro. L1983:5952, L2019:851, L2023:2657, L2023:2658, L2023:2662 & L2024:208, Tystberga-Harsta 8:3 & Tystberga-Långbro 1:9, Tystberga socken, Nyköpings…

Arkeologisk utredning inom Borsökna 1:4

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:50Ladda ner Ohlsson, R. & Ramström, A. 2023. Arkeologisk utredning inom Borsökna 1:4. Borsökna 1:4 m.fl., Eskilstuna och Gillberga socknar, Eskilstuna kommun, Södermanlands län, Södermanland. Arkeologisk utredning etapp 1. Arkeologgruppen AB rapport…

Avgränsning av Östberga bytomt

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:44Ladda ner Larsson, S. & Ohlsson, R. 2023. Avgränsning av Östberga bytomt. L2013:1637, Årsta 1:1, Stockholms kommun, Stockholms län, Södermanland. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. Arkeologgruppen AB rapport 2023:44. Read More

Schaktningsövervakning vid Granbergsdals hytta

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:46Ladda ner Balknäs, N. 2023. Schaktningsövervakning vid Granbergsdals hytta. L1981:6524 Granbergsdals hytta, Granbergsdal 2:7, Karlskoga socken och kommun, Örebro län, Värmland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:46. Read…

Borttagande av dämmande delar av Gusselby kvarndamm

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:35Ladda ner Vinoy, T. 2024. Borttagande av dämmande delar av Gusselby kvarndamm. L1981:3398, L1979:833, 1980:617, Gusselby 6:60 och Gusselby S:1, Linde socken, Lindesbergs kommun, Örebro län, Västmanland. Arkeologisk undersökning i form av…

Slottsbacken, en plats för alla tider – från…

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:18Ladda ner Strengbom, E. med bidrag av Ekman, T. 2023. Slottsbacken, en plats för alla tider – från vendeltida gårdsmiljö till kungligt slott. Slott/herresäte L1982:7019 och stadslager L1985:6371, Eskilshem 4:8, kvarteret Nymånen…

Schakt genom Klossputten i Arboga

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:38Ladda ner Strengbom, E. 2023. Schakt genom Klossputten i Arboga. Arboga stadslager L2004:3307, bytomt L2002:6316, Grindbergatullen 10, Arboga stad och kommun, Västmanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:38.…

Arkeologisk utredning invid Arboga hospital

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:43Ladda ner Ramström, A. & Strengbom, E. 2023. Arkeologisk utredning invid Arboga hospital. Koberg 2:1, Arboga stad och kommun, Västmanland. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Arkeologgruppen AB rapport 2023:43. Read More

Schaktningsövervakning vid Gripsholms slotts sydöstra strandmur

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:47Ladda ner Ohlsson, R. 2023. Schaktningsövervakning vid Gripsholms slotts sydöstra strandmur. L1985:8349, Gripsholms slott 1:1, Kärnbo socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:47.…

Schaktningsövervakning utanför Nikolaikyrkan i Örebro

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:45Ladda ner Ohlsson, R. 2023. Schaktningsövervakning utanför Nikolaikyrkan i Örebro. L1980:4669, Nikolaikyrkan 1, Örebro socken, Örebro kommun, Örebro län, Närke. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:45. Read More

Arkeologisk utredning i Vega 9

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:39Ladda ner Ohlsson, R. 2023. Arkeologisk utredning i Vega 9. Vega 9, Vaxholms socken, Vaxholms kommun, Stockholms län, Uppland. Arkeologisk utredning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:39. Read More

Schaktningsövervakning inom Sigillet 1:1 i Arboga stad

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:48Ladda ner Ohlsson, R. 2023. Schaktningsövervakning inom Sigillet 1:1 i Arboga stad. L2004:3307, Sigillet 1:1, Arboga stad socken, Arboga kommun, Västmanlands län, Västmanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport…

Schaktning i utkanten av ett gravfält vid Ilända…

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:34Ladda ner Ohlsson, R. 2023. Schaktning i utkanten av ett gravfält vid Ilända och Ekeby. L1983:6605, Nyköping Vrena-Ekeby 1:18, Vrena socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning…

Arkeologisk utredning i Segås

Historisk bebyggelse och yngre järnålder i Pålsboda

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:32Ladda ner Balknäs, N., Ramström, A. och Larsson, S. 2023. Historisk bebyggelse och yngre järnålder i Pålsboda. L2022:2797, L2023:5207, L2023:5208,L 2023:5209, L2023:5210 & L2022:2798, Segås 1:5, Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Örebro…

Fynd från Lindesbergs stadslager

Delar av Lindesbergs stadslager invid Stadshotellet

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:37Ladda ner Vinoy, T. 2023. Delar av Lindesbergs stadslager invid Stadshotellet. L1980:710, Rådhuskvarteret 7, Lindesberg socken och kommun, Örebro län, Västmanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:37. Read…