Schaktningsövervakning i en stenåldersboplats norr om Källsta

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2024:16Ladda ner Ohlsson, R. 2024. Schaktningsövervakning i en stenåldersboplats norr om Källsta. L1983:9921 & L1985:1645, Flen Källsta 2:17 & 3:1, Bettna socken, Flens kommun, Södermanlands län, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av…

Förhistoriska boplatslämningar vid Ärja

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2024:10Ladda ner Ohlsson, R. 2024. Förhistoriska boplatslämningar vid Ärja. L2022:1938, L2022:1939, L2024:509 och L2024:511, Biholm 3:3 och Stora Sundby 4:3, Åker socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län, Södermanland. Arkeologisk utredning etapp 2. Arkeologgruppen…

Ostlänken – Torpen Stensborg, Långbrostugan, Nysätter och Nysätterbacke

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:52Ladda ner Ramström, A. 2023. Ostlänken - Torpen Stensborg, Långbrostugan, Nysätter och Nysätterbacke. L1983:4813, L1983:5591, L2024:118, L2024:119 och L2024:978, Tystberga-Långbri 1:9, Tystberga socken, Nyköpings kommun, Södermanland. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:52.…

Marenplan

Schaktningsövervakning på Strandgatan i Södertälje

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2024:13Ladda ner Ohlsson, R. 2024. Schaktningsövervakning på Strandgatan i Södertälje. L2015:3458, Telge 1:1, Södertälje socken och kommun, Stockholms län, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2024:13. Read More

Hällby

Sentida gravformer vid Hällby skola

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2024:15Ladda ner Balknäs, N. 2024. Sentida gravformer vid Hällby skola. L1982:7094, L1982:7095 och L1982:7085, Hällby 1:26, Torshälla socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2024:15. Read More

Ostlänken – utanför bytomter och våtmark i Lilla…

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:31Ladda ner Ohlsson, R. & Ramström, A. 2023. Ostlänken - Utanför bytomter och våtmark vid Lilla Långbro. L1983:5952, L2019:851, L2023:2657, L2023:2658, L2023:2662 & L2024:208, Tystberga-Harsta 8:3 & Tystberga-Långbro 1:9, Tystberga socken, Nyköpings…

Arkeologisk utredning inom Borsökna 1:4

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:50Ladda ner Ohlsson, R. & Ramström, A. 2023. Arkeologisk utredning inom Borsökna 1:4. Borsökna 1:4 m.fl., Eskilstuna och Gillberga socknar, Eskilstuna kommun, Södermanlands län, Södermanland. Arkeologisk utredning etapp 1. Arkeologgruppen AB rapport…

Avgränsning av Östberga bytomt

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:44Ladda ner Larsson, S. & Ohlsson, R. 2023. Avgränsning av Östberga bytomt. L2013:1637, Årsta 1:1, Stockholms kommun, Stockholms län, Södermanland. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. Arkeologgruppen AB rapport 2023:44. Read More

Slottsbacken, en plats för alla tider – från…

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:18Ladda ner Strengbom, E. med bidrag av Ekman, T. 2023. Slottsbacken, en plats för alla tider – från vendeltida gårdsmiljö till kungligt slott. Slott/herresäte L1982:7019 och stadslager L1985:6371, Eskilshem 4:8, kvarteret Nymånen…

Schaktningsövervakning vid Gripsholms slotts sydöstra strandmur

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:47Ladda ner Ohlsson, R. 2023. Schaktningsövervakning vid Gripsholms slotts sydöstra strandmur. L1985:8349, Gripsholms slott 1:1, Kärnbo socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:47.…

Schaktning i utkanten av ett gravfält vid Ilända…

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:34Ladda ner Ohlsson, R. 2023. Schaktning i utkanten av ett gravfält vid Ilända och Ekeby. L1983:6605, Nyköping Vrena-Ekeby 1:18, Vrena socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning…

Schaktning för avloppsanläggning inom gravfält på Fogdön

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:29Ladda ner Ohlsson, R. 2023. Schaktning för avloppsanläggning inom gravfält på Fogdön. L1985:7051, Fogdö-Berga 1:4, Fogdö socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:29.…

Visbohammar 1:5

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:30Ladda ner Ramström, A. 2023. Visbohammar 1:5. Visbohammar 1:5 m.fl., Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län. Arkeologisk utredning etapp 1. Arkeologgruppen AB rapport 2023:30. Read More

Ostlänken – betesdrift mellan Smedsta och Kjulsta

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:19Ladda ner Larsson, S. 2023. Ostlänken - betesdrift mellan Smedsta och Kjulsta. L2020:11388, L2020:11389, L2020:11392 och L2023:3605, Ytterjärna-Kjulsta 3:1 och Tösta 3:1, Hölö socken, Södertälje kommun, Stockholms län, Södermanland. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen…

Schaktningsövervakning intill gravfält utanför Ilända

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:26Ladda ner Ohlsson, R. 2023. Schaktningsövervakning intill gravfält utanför Ilända. L1983:6154, Nyköping Segnesta 1:2, Vrena socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:26. Read…

Hellbergsparken

Schaktning inom Torshällas stadslager i Hellbergsparken

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:21Ladda ner Rasmus Ohlsson, R. 2023. Schaktning inom Torshällas stadslager i Hellbergsparken. L1984:7759 (stadslager), L1982:7067 (hammarsmedja), L1982:7071 (pappersindustri), L1982:7079 (industri övrig) & L1984:8236 (borg), Krögaren 1 & Torshälla 5:8, Torshälla socken, Eskilstuna…