Rapportlista 2023

Här finner du Arkeologgruppens rapporter från 2023. Du kan söka via fritext eller klicka dig fram genom att välja en kategori i menyn. Alternativt tittar du i listan här nedanför. Är det någon rapport du saknar eller har problem att få fram så kan du alltid nå oss på arkeologgruppen@arkeologgruppen.se.

RapportnrTitel
2023:01Omrörda massor i dräneringen till Viby kyrka
Arkeologisk kontroll
L1980:5180, Viby kyrka, Viby 4:1, Hallsbergs kommun, Örebro län, Närke
Nina Balknäs
2023:02Arkeologisk utredning vid Sånga-Sundby och Svartsjö
Arkeologisk utredning etapp 2
Sånga-Sundby 2:11, Viggeby 1:1, Svartsjö 1:2 och Svartsjö 1:3, Sånga socken, Ekerö kommun, Stockholms län
Annica Ramström
2023:03Ny elkabel intill gravfältet vid Ströbohög
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2002:8674, L2002:8675, L2003:3069, Strö 4:3 och Strö 4:12, Köping kommun och socken, Västmanlands län och landskap
Tobias Vinoy
2023:05Kommunalt vatten och avlopp i Rinkaby, en inledande utredning
Arkeologisk utredning etapp 1
L1981:8689, L1981:8940, L1981:9283, L1981:9482, L2019:1181, L2022:4578, Rinkaby i Rinkaby socken, Örebro kommun och län, Närke
Leif Karlenby
2023:06Aktivitetsyta från äldre järnålder och en enigmatisk kallmurskonstruktion i Norrtorp
Arkeologisk undersökning
Fornlämning L2022:476, boplatsområde, fastighet Norrtorp 5:3, Kumla kommun, Örebro län, Närke
Nina Balknäs
2023:07Schaktningsövervakning intill stensättning och högar i Fyrby, Torshälla
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1984:7926, L1984:7927, L1984:8011, L1984:7971
Torshälla 5:8 och 5:27, Torshälla socken, Eskilstuna kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2023:09Ny fiberkabel vid Katterums hytta
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2012:8740, Dalkarlshyttan 2:1, L2012:8638, Hällestad 149:1, Hällestad socken, Finspångs kommun, Östergötland
Tobias Vinoy
2023:10Grundstenar vid Järle kvarn
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Kvarn L1979:1538, såg L1980:2481, Järle 1:25, Nora socken och kommun, Örebro län, Västmanland
Nina Balknäs
2023:13Fiber genom bergsbrukslämningar i Sörskaten
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2012:8688, L2012:9124, L2012:9293, L2020:1227, L2023:937, L2023:992
Inom fastigheterna Starsjö 2:6, Valstorp 1:4, Malmstorp 2:1, Malmstorp 2:8, Åsebro 1:1, Dalkarlshyttan 2:1, Ruggestorp 1:6, Djurshyttan 3:11 och Bakarebo 1:3, Hällestad socken, Finspångs kommun, Östergötland
Nina Balknäs & Annica Ramström