Rapportlista 2023

Här finner du Arkeologgruppens rapporter från 2023. Du kan söka via fritext eller klicka dig fram genom att välja en kategori i menyn. Alternativt tittar du i listan här nedanför. Är det någon rapport du saknar eller har problem att få fram så kan du alltid nå oss på arkeologgruppen@arkeologgruppen.se.

RapportnrTitel
2023:01Omrörda massor i dräneringen till Viby kyrka
Arkeologisk kontroll
L1980:5180, Viby kyrka, Viby 4:1, Hallsbergs kommun, Örebro län, Närke
Nina Balknäs
2023:03Ny elkabel intill gravfältet vid Ströbohög
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2002:8674, L2002:8675, L2003:3069, Strö 4:3 och Strö 4:12, Köping kommun och socken, Västmanlands län och landskap
Tobias Vinoy