Rapportlista 2023

Här finner du Arkeologgruppens rapporter från 2023. Du kan söka via fritext eller klicka dig fram genom att välja en kategori i menyn. Alternativt tittar du i listan här nedanför. Är det någon rapport du saknar eller har problem att få fram så kan du alltid nå oss på arkeologgruppen@arkeologgruppen.se.

RapportnrTitel
2023:01Omrörda massor i dräneringen till Viby kyrka
Arkeologisk kontroll
L1980:5180, Viby kyrka, Viby 4:1, Hallsbergs kommun, Örebro län, Närke
Nina Balknäs
2023:02Arkeologisk utredning vid Sånga-Sundby och Svartsjö
Arkeologisk utredning etapp 2
Sånga-Sundby 2:11, Viggeby 1:1, Svartsjö 1:2 och Svartsjö 1:3, Sånga socken, Ekerö kommun, Stockholms län
Annica Ramström
2023:03Ny elkabel intill gravfältet vid Ströbohög
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2002:8674, L2002:8675, L2003:3069, Strö 4:3 och Strö 4:12, Köping kommun och socken, Västmanlands län och landskap
Tobias Vinoy
2023:04Förundersökning vid Kjula skola
Arkeologisk förundersökning
L1985:8519, Kjulaby 9:1, Kjula, Eskilstuna Kommun, Södermanland
Erica Strengbom & Tobias Vinoy
2023:05Kommunalt vatten och avlopp i Rinkaby, en inledande utredning
Arkeologisk utredning etapp 1
L1981:8689, L1981:8940, L1981:9283, L1981:9482, L2019:1181, L2022:4578, Rinkaby i Rinkaby socken, Örebro kommun och län, Närke
Leif Karlenby
2023:06Aktivitetsyta från äldre järnålder och en enigmatisk kallmurskonstruktion i Norrtorp
Arkeologisk undersökning
Fornlämning L2022:476, boplatsområde, fastighet Norrtorp 5:3, Kumla kommun, Örebro län, Närke
Nina Balknäs
2023:07Schaktningsövervakning intill stensättning och högar i Fyrby, Torshälla
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1984:7926, L1984:7927, L1984:8011, L1984:7971
Torshälla 5:8 och 5:27, Torshälla socken, Eskilstuna kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2023:08Tio fiberärenden i Nyköpings kommun
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Helgona, Bärbo, Nykyrka, Lunda och Stigtomta socknar, Nyköpings kommun, Södermanland
Tomas Ekman
2023:09Ny fiberkabel vid Katterums hytta
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2012:8740, Dalkarlshyttan 2:1, L2012:8638, Hällestad 149:1, Hällestad socken, Finspångs kommun, Östergötland
Tobias Vinoy
2023:10Grundstenar vid Järle kvarn
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Kvarn L1979:1538, såg L1980:2481, Järle 1:25, Nora socken och kommun, Örebro län, Västmanland
Nina Balknäs
2023:11Historiska spår invid ett gravfält i Hällestads socken
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Inom fornlämningsområde för gravfält L2012:8615 samt inom delar av L2022:5744 och L2022:5745. Gylltorp 1:1 och Ullstorp 4:2 i Hällestads socken, Finspångs kommun, Östergötland
Nina Balknäs
2023:12Fiberdragning förbi Leds historiska bytomt
Arkeologisk kontroll i form av schaktningsövervakning
L1981:1398 och L1981:78, Torsta 9:1 och Näsby 1:3, Ekeby socken, Kumla kommun, Närke
Nina Balknäs
2023:13Fiber genom bergsbrukslämningar i Sörskaten
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2012:8688, L2012:9124, L2012:9293, L2020:1227, L2023:937, L2023:992
Inom fastigheterna Starsjö 2:6, Valstorp 1:4, Malmstorp 2:1, Malmstorp 2:8, Åsebro 1:1, Dalkarlshyttan 2:1, Ruggestorp 1:6, Djurshyttan 3:11 och Bakarebo 1:3, Hällestad socken, Finspångs kommun, Östergötland
Nina Balknäs & Annica Ramström
2023:14Neolitiska lämningar i Vadstena
Arkeologisk förundersökning
L2020:2059, L2020:2065, Vadstena 4:44, Vadstena socken, Vadstena kommun, Östergötland
Sabina Larsson
2023:15Schaktningsövervakning intill gravfält i Goglunda
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1983:698 & L2023:1850, Nyköping Goglunda 1:3 & 1:4, Nyköping Bärsta 7:1, Stigtomta socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län
Rasmus Ohlsson
2023:16Under syllen i Lindesbergs stadslager
Arkeologisk förundersökning
L1980:710, Bromsen 27 och 28 samt Lindesås 1:1, Linde socken, Lindesbergs kommun, Örebro län, Västmanland
Tobias Vinoy
2023:17Sandåker – bosättning och odling från skilda tider
Arkeologisk utredning etapp 2
Boplatsområde L2022:10461, fossil åker L2023:1397, boplatslämning övrig L2023:1498, röjningsröse L2023:1396, husgrund L2023:1400, bytomt L2022:1540, lägenhetsbebyggelse L2022:1541, övrigt L2023:1516. Sandåker 1:1, Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Örebro län, Närke
Nina Balknäs
2023:18Slottsbacken, en plats för alla tider – från vendeltida gårdsmiljö till kungligt slott
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Slott/herresäte L1982:7019 och stadslager L1985:6371, Eskilshem 4:8, kvarteret Nymånen och Klostergatan, Eskilstuna socken och stad, Södermanland
Erica Strengbom med bidrag av Tomas Ekman
2023:19Ostlänken – betesdrift mellan Smedsta och Kjulsta
Arkeologisk förundersökning
L2020:11388, L2020:11389, L2020:11392 och L2023:3605, Ytterjärna-Kjulsta 3:1 och Tösta 3:1, Hölö socken, Södertälje kommun, Stockholms län, Södermanland
Sabina Larsson
2023:20Urschaktade ytor och påförda massor i Nora stadslager
Arkeologisk förundersökning
L1980:2801, Nora 1:1 och Residenset 1, Nora socken och kommun, Örebro län, Västmanland
Tobias Vinoy
2023:21Schaktning inom Torshällas stadslager i Hellbergsparken
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1984:7759 (stadslager), L1982:7067 (hammarsmedja), L1982:7071 (pappersindustri), L1982:7079 (industri övrig) & L1984:8236 (borg), Krögaren 1 & Torshälla 5:8, Torshälla socken, Eskilstuna kommun, Södermanland
Rasmus Ohlsson
2023:22Stensträngar i Nibble, Upplands Väsby
Arkeologisk utredning
L2017:4740, L2017:5191, L2017:4564 m.fl, Nibble 1:2, Hammarby socken, Upplands Väsby kommun, Uppland
Annica Ramström
2023:23Utredning i Ladukärr, Mariestad
Arkeologisk utredning etapp 2
L2023:1402, L2023:1403, del av Ladukärr 1:1 och Ladukärr 2:4, Mariestads kommun, Västra Götalands län
Nina Balknäs
2023:24Arkeologisk utredning i Östra Börstorp, Töreboda
Arkeologisk utredning
Hägnad L2023:1372, fastighet Kilen 10:1 m.fl., Töreboda kommun, Västra Götalands län
Nina Balknäs
2023:26Schaktningsövervakning intill gravfält i Ilända
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1983:6154, Nyköping Segnesta 1:2, Vrena socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län, Södermanland
Rasmus Ohlsson
2023:27Vilsta: grav- och boplatsområde under brons och järnålder, en kalkugn och en färdväg
Arkeologisk förundersökning
L1985:6660 Hägnad, L1985:6661 Grav- och boplatsområde, L2023:3869 Stensättning, L2023:3600 Hägnad, L2023:3599 Stensättning, L2023:3598 Grav markerad av sten/block, L2023:3597 Gravfält, L2023:3591 Kalkugn, L2023:3590 Hägnad, L2023:3589 Stensättning, L2023:3579 Färdväg , Lagersberg 1:3, Lyktan 3 & 7, Eskilstuna socken och kommun, Södermanland
Erica Strengbom med bidrag av Leif Karlenby och Rasmus Ohlsson
2023:28Förenklad rapport gällande återställning av gravar inom fastigheten Sundbyvik 2:53
Återställning
L1983:4703, Sundbyvik 2:53, Tumbo socken, Eskilstuna kommun, Södermanland
Rasmus Ohlsson
2023:29Schaktning för avloppsanläggning inom gravfält på Fogdön
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1985:7051, Fogdö-Berga 1:4, Fogdö socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län, Södermanland
Rasmus Ohlsson
2023:30Visbohammar 1:5
Arkeologisk utredning etapp 1
Visbohammar 1:5 m.fl., Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms stad
Annica Ramström
2023:31Ostlänken – Utanför bytomter och våtmark vid Lilla Långbro
Arkeologisk förundersökning
L1983:5952, L2019:851, L2023:2657, L2023:2658, L2023:2662 & L2024:208, Tystberga-Harsta 8:3 & Tystberga-Långbro 1:9, Tystberga socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län, Södermanland
Rasmus Ohlsson & Annica Ramström
2023:32Historisk bebyggelse och yngre järnålder i Pålsboda
Arkeologisk utredning etapp 2
L2022:2797, L2023:5207, L2023:5208,L 2023:5209, L2023:5210 & L2022:2798, Segås 1:5, Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Örebro län
Nina Balknäs, Annica Ramström och Sabina Larsson
2023:33Schaktningsövervakning vid Gusselby hytta
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Gusselby hytta L1981:3398, Gusselby 6:4, Lindesberg kommun, Västmanland
Nina Balknäs
2023:34Schaktning i utkanten av ett gravfält vid Ilända och Ekeby
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1983:6605, Nyköping Vrena-Ekeby 1:18, Vrena socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län, Södermanland
Rasmus Ohlsson
2023:35Borttagande av dämmande delar av Gusselby kvarndamm
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1981:3398, L1979:833, 1980:617, Gusselby 6:60 och Gusselby S:1, Linde socken, Lindesbergs kommun, Örebro län, Västmanland
Tobias Vinoy
2023:36Senmedeltida etableringslager vid Kyrkogatan i Arboga
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Arboga stadslager, L2004:3307, Sturestaden 3:1 och Gropgården 21:1, Arboga stad och socken, Västmanland
Erica Strengbom
2023:37Delar av Lindesbergs stadslager invid Stadshotellet
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:710, Rådhuskvarteret 7, Lindesberg socken och kommun, Örebro län, Västmanland
Tobias Vinoy
2023:38Schakt genom Klossputten i Arboga
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Arboga stadslager L2004:3307, bytomt L2002:6316, Grindbergatullen 10, Arboga stad och kommun, Västmanland
Erica Strengbom
2023:39Arkeologisk utredning i Vega 9
Arkeologisk utredning
Vega 9, Vaxholms socken, Vaxholms kommun, Stockholms län, Uppland
Rasmus Ohlsson
2023:41Utredning i åkermark i utkanten av Söderköping
Arkeologisk utredning etapp 2
Söderköping 2:1, Drothems & Söderköpings socknar, Söderköpings kommun, Östergötlands län, Östergötland
Rasmus Ohlsson
2023:42Stenbockska palatset
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2015:7789, stadslager, Riddarholmen, Stockholms stad, Stockholms län, Uppland
Sabian Larsson
2023:43Arkeologisk utredning invid Arboga hospital
Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Koberg 2:1, Arboga stad och kommun, Västmanland
Annica Ramström & Erica Strengbom
2023:44Avgränsning av Östberga bytomt
Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte
L2013:1637, Årsta 1:1, Stockholms kommun, Stockholms län, Södermanland
Sabina Larsson & Rasmus Ohlsson
2023:45Schaktningsövervakning utanför Nikolaikyrkan i Örebro
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:4669, Nikolaikyrkan 1, Örebro socken, Örebro kommun, Örebro län, Närke
Rasmus Ohlsson
2023:46Schaktningsövervakning vid Granbergsdals hytta
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1981:6524 Granbergsdals hytta, Granbergsdal 2:7, Karlskoga socken och kommun, Örebro län, Värmland
Nina Balknäs
2023:47Schaktningsövervakning vid Gripsholms slotts sydöstra strandmur
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1985:8349, Gripsholms slott 1:1, Kärnbo socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län, Södermanland
Rasmus Ohlsson
2023:48Schaktningsövervakning inom Sigillet 1:1 i Arboga stad
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2004:3307, Sigillet 1:1, Arboga stad socken, Arboga kommun, Västmanlands län, Västmanland
Rasmus Ohlsson
2023:49Utredning i Lämmenäs
Arkeologisk utredning etapp 2
Lämmenäs 1:1, Risinge socken, Finspångs kommun, Östergötland.
Nina Balknäs
2023:50Arkeologisk utredning inom Borsökna 1:4
Arkeologisk utredning etapp 1
Borsökna 1:4 m.fl., Eskilstuna och Gillberga socknar, Eskilstuna kommun, Södermanlands län, Södermanland
Rasmus Ohlsson & Annica Ramström
2023:52Ostlänken – torpen Stensborg, Långbrostugan, Nysätter och Nysätterbacke
Arkeologisk förundersökning
L1983:4813, L1983:5591, L2024:118, L2024:119 och L2024:978, Tystberga-Långbro 1:9, Tystberga socken, Nyköpings kommun, Södermanland
Annica Ramström