Historisk vattenverksamhet längs Svennevadsåns vattensystem

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2022:25Ladda ner Ekman, T. & Rönngren, J. 2022. Historisk vattenverksamhet längs Svennevadsåns vattensystem. Hallsbergs och Svennevads socknar, Hallsbergs kommun, Örebro län, Närke. Kunskapsunderlag - inventering. Arkeologgruppen AB rapport 2022:25. Read More

Historisk vattenverksamhet längs Torphyttebäcken, Linde socken

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2022:45Ladda ner Rönngren, J. 2023. Historisk vattenverksamhet längs Torphyttebäcken, Linde socken. Linde socken och kommun, Örebro län, Västmanland. Kulturhistorisk inventering - kunskapsunderlag. Arkeologgruppen AB rapport 2022:45. Read More

Inventering inom Lundby och Nyby i Tortuna

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2022:51Ladda ner Karlenby, L. 2023. Inventering inom Lundby och Nyby i Tortuna. L2002:2130 m.fl.fastigheterna Tortuna-Lundby 1:7 och Tortuna-Nyby 2:1, Västerås kommun, Västmanlands län, Västmanland. Arkeologisk utredning, etapp 1 - inventering. Arkeologgruppen AB…

Norbergsby

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2022:28Ladda ner Ramström, A. 2022. Norbergsby. Fastigheterna Norbergsby 7:69, 13:65 och 71:1. Norgbergs socken och kommun, Västmanland. Arkeologisk utredning etapp 1. Arkeologgruppen AB rapport 2022:28. Read More

Venaån

Kulturhistoriskt underlag för Venaån i Vikers socken

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:52 Ladda ner Rönngren, J. 2022. Kulturhistoriskt underlag för Venaån i Vikers socken. Vikers socken, Nora kommun, Västmanland. Kunskapsunderlag - inventering. Arkeologgruppen AB rapport 2021:52. Read More

Nittälven

Broar och ängar vid Nittälven – mellan Uvbergsbron…

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:42 Ladda ner Rönngren, J. 2021. Broar och ängar vid Nittälven – mellan Uvbergsbron och Tallåsbäcken. Inventering. L2021:7997, L2021:7999, L2021:8001, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2021:42. Read More