Norbergsby

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2022:28Ladda ner Ramström, A. 2022. Norbergsby. Fastigheterna Norbergsby 7:69, 13:65 och 71:1. Norgbergs socken och kommun, Västmanland. Arkeologisk utredning etapp 1. Arkeologgruppen AB rapport 2022:28. Read More

Venaån

Kulturhistoriskt underlag för Venaån i Vikers socken

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:52 Ladda ner Rönngren, J. 2022. Kulturhistoriskt underlag för Venaån i Vikers socken. Vikers socken, Nora kommun, Västmanland. Kunskapsunderlag - inventering. Arkeologgruppen AB rapport 2021:52. Read More

Nittälven

Broar och ängar vid Nittälven – mellan Uvbergsbron…

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:42 Ladda ner Rönngren, J. 2021. Broar och ängar vid Nittälven – mellan Uvbergsbron och Tallåsbäcken. Inventering. L2021:7997, L2021:7999, L2021:8001, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2021:42. Read More