Rapportlista 2024

Här finner du Arkeologgruppens rapporter från 2024. Du kan söka via fritext eller klicka dig fram genom att välja en kategori i menyn. Alternativt tittar du i listan här nedanför. Är det någon rapport du saknar eller har problem att få fram så kan du alltid nå oss på arkeologgruppen@arkeologgruppen.se.

RapportnrTitel
2024:01Utredning på Åsen, Gullspång
Arkeologisk utredning
Hägnadssystem L2024:207, Åsen 1:4, del av Åsen 1:3, Amnehärad socken, Gullspång kommun, Västra Götalands län, Västergötland
Nina Balknäs med bidrag av Annica Ramström
2024:04Utredning för VA i Rinkaby
Arkeologisk utredning etapp 2
L2024:365, L2024:261 & L2024:257 boplatslämningar övrig, L2024:254 härd, L2024:252 & L2024:249 röjningsrösen, Rinkaby 3:10 m.fl., Rinkaby socken, Örebro kommun, Närke
Nina Balknäs
2024:05Schaktningsövervakning runtom Glanshammars kyrka
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.
L1980:8273, L1981:2308, L1981:2311, L1981:2856, L1981:2396, Örebro Glanshammars kyrka 1:1, Glanshammar socken, Örebro kommun, Örebro län, Närke
Rasmus Ohlsson & Tobias Vinoy
2024:07Boplatslämningar i Bolunda
Arkeologisk utredning
L2024:171, Bolunda 3:4, Kolbäck, Hallstahammar, Västmanland
Erica Strengbom
2024:08Mariatorget – trädgårdslämningar från 1700-talet i kvarteret Rosendal
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2015:7789, Södermalm 4:1, Stockholm stad, Stockholms län
Sabina Larsson
2024:09Kvarteret Örnen 9 i Nora – byggnadslämning från 1700-talet
Arkeologisk förundersökning
L1980:2801, Örnen 9, Nora socken och kommun, Örebro län, Västmanland
Ebba Knabe
2024:10Förhistoriska boplatslämningar vid Ärja
Arkeologisk utredning
L2022:1938, L2022:1939, L2024:509, L2024:511, Biholm 3:3 & Stora Sundby 4:3, Åker socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län, Södermanland
Rasmus Ohlsson
2024:12Nyupptäckt tidigmedeltida byggnad intill Fogdö kyrka
Arkeologisk forskningsundersökning
L2024:541 husgrund, Fogdö prästgård 4:1, Fogdö, Strängnäs, Södermanland
Erica Strengbom
2024:13Schaktningsövervakning på Strandgatan i Södertälje
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2015:3458, Telge 1:1, Södertälje socken och kommun, Stockholms län, Södermanland
Rasmus Ohlsson
2024:15Sentida gravformer vid Hällby skola
Arkeologisk förundersökning
L1982:7094, L1982:7095 och L1982:7085, Hällby 1:26, Torshälla socken, Eskilstuna kommun, Södermanland
Nina Balknäs
2024:16Schaktning i en stenåldersboplats norr om Källsta
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1983:9921 & L1985:1645, Flen Källsta 2:17 & 3:1, Bettna socken, Flens kommun, Södermanlands län, Södermanland
Rasmus Ohlsson
2024:17Odlingsmark i utkanten av gamla Örebro
Arkeologisk förundersökning
L1980:4669, Kornboden 1, Örebro socken och kommun, Örebro län, Närke
Rasmus Ohlsson
2024:20Schaktning vid skogsbrukslämningar mellan Virå och Vreta
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1982:7532 & L1982:7826, Nyköping Jönålders häradsallmänning S:1 & 2:1, Kila socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län, Södermanland
Rasmus Ohlsson
2024:21Arkeologisk utredning etapp 1 på Näslandet
Arkeologisk utredning etapp 1
Grödinge socken, Botkyrka kommun, Stockholms län, Södermanland
Annica Ramström
2024:29Grundförstärkning av Postmuseum
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2015:7789, Penelope 1 & 2, Gamla stan, Stockholms stad, Stockholms län, Uppland
Rasmus Ohlsson
2024:34Schakt genom bråte i Stora Mellösa
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Hög L1980:4137, Mellösa 2:2, Stora Mellösa socken, Örebro kommun och län, Närke
Nina Balknäs