Venaån

Kulturhistoriskt underlag för Venaån i Vikers socken

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:52 Ladda ner Rönngren, J. 2022. Kulturhistoriskt underlag för Venaån i Vikers socken. Vikers socken, Nora kommun, Västmanland. Kunskapsunderlag - inventering. Arkeologgruppen AB rapport 2021:52. Read More

Vendeltida boplats i Björk

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2021:38Ladda ner Karlenby, L. 2021. Vendeltida boplats i Björk. Arkeologisk utredning. Lämning 2021:4723, Björk 2:1, Köpings socken och kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2021:38. På Länsstyrelsens uppdrag har Arkeologgruppen AB utfört en…

Hubbo-Näs

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2020:57Ladda ner Larsson, s. 2020. Hubbo-Näs. Arkeologisk utredning etapp 2. Hubbo-Näs 1:1, Hubbo socken, Västerås kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:57.  I augusti 2020 har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk utredning etapp…

Heijkenskjöld 2 i Arboga

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:65Ladda ner Bergold, H. 2020. Heijkenskjöld 2 i Arboga.Heijkenskjöld 2 i Arboga. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2004:3307, Heijkensköld 2, Arboga kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:65. Arkeologgruppen AB fick av…

Arkeologisk utredning i Lista

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:26Ladda ner Karlenby, L. 2021. Arkeologisk utredning i Lista. Arkeologisk utredning. Fastighet Irsta-Lista 5:3, Irsta socken, Västerås kommun, Västmanland. Arkeologgruppen rapport 2021:26 Read More

Smedjefallsdammen

Kartering av Hammarby Hamrar L1982:2852, Nora

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:50Ladda ner Rönngren, J. 2020. Kartering av Hammarby Hamrar L1982:2852, Nora. Kartering. L1982:2852, Nora socken och kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:50. Read More

Östra Långgatan

Östra Långgatan, Köping

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:35Ladda ner Bergold, H. 2020. Östra Långgatan, Köping. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2003:2640, Köping, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:35. Read More

Sala

Skärpning och husgrunder vid Salaborg, Sala

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:31Ladda ner Rönngren, J. 2020. Skärpning och husgrunder vid Salaborg, Sala. Arkeologisk utredning. L2003:9022, L2020:3499, L2020:3500, Kristina 4:15 och Kristina 4:109, Sala stad och socken, Sala kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:31.…

Olberga

Olberga

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:27Ladda ner Ramström, A. 2020. Olberga. Arkeologisk utredning. Olberga 1:90, Sura socken, Surahammars kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:27. Read More

Himmelsberga

Himmelsberga bytomt och gravfält

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:15Ladda ner Rönngren, R. 2020. Himmelsberga bytomt och gravfält. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2002:1259 och L2020:1559, fastigheten Himmelsberga 7:1, Torpa socken, Kungsörs kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:15. Read More

Sör-Älgen

Kol i Sör-Älgen

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:09Ladda ner Balknäs, N. 2020. Kol i Sör-Älgen. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom området för fornlämningar L1980:7519 och L1980:7562, Hällefors 9:548, Hällefors socken och kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:09.…

Möljesta utredning

Utredning i Möljesta

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:06Ladda ner Larsson, S. 2020. Utredning i Möljesta. Arkeologisk utredning. Möljesta 1:4 och Möljesta S:1, Munktorp socken, Köpings kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:06. Read More

Rudan Lindesberg

Tomt 90 i Lindesberg – obebyggd, centralt placerad…

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:04Ladda ner Johnny Rönngren, J. 2020. Tomt 90 i Lindesberg – obebyggd, centralt placerad strandtomt med möjlighet till bete. Arkeologisk förundersökning. L1980:710, Rudan 12, Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport…

Fröberga Tibble

Schaktningsövervakning i Fröberga och Västertibble

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:03Ladda ner Strengbom, E. 2020. Schaktningsövervakning i Fröberga och Västertibble. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2002:1379 (Torpa 64:1), L2002:1497 (Torpa 19:1), L2002:936 (Torpa 200:1) och L2002:931 (Torpa 200:2), Fröberga 1:2 och…

Möljesta

Spår av ett gravfält i Möljesta

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:22Ladda ner Larsson, S. 2021. Spår av ett gravfält i Möljesta. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2003:3825, L2003:3571 m.fl. Möljesta 1:2, 1:4 och S:2 Muktorp socken Köpings kommun Västmanland. Arkeologgruppen AB…