Kungsörstorp

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2022:17Ladda ner Ramström, A. 2022. Kungsörstorp. Kungsörstorp 5:1, Kungs-Barkarö socken, Kungsörs kommun, Västmanland. Arkeologisk utredning etapp 2. Arkeologgruppen AB rapport 2022:17. Read More

Schakt i Köping

Fjärrvärme i Prästgärdsgatan och Theodor Dahls gata

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2022:26Ladda ner Vinoy, T. 2022. Fjärrvärme i Prästgärdsgatan och Theodor Dahls gata. L2003:2640, Innerstaden 1:1, Köpings stad, Köping, Västmanlands län, Västmanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:26. Read…

Fellingsbro kyrka

Schaktningsövervakning vid Fellingsbro kastal

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2022:03Ladda ner Karlenby, L. 2022. Schaktningsövervakning vid Fellingsbro kastal. L1981:1888, Fellingsbro prästgård 3:1 och 1:2, Fellingsbro socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:03. Read More

Tunbytorp, Västerås

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2022:04Ladda ner Larsson, S. 2022. Tunbytorp, Västerås. Alvesta 3:270, Lycksta 1:4, Västerås 4:84 och Äs 1:2. Romfartuna, Hubbo och Västerås socknar, Västerås kommun, Västmanland. Arkeologisk utredning etapp 1. Arkeologgruppen rapport 2022:04. Read…

Venaån

Kulturhistoriskt underlag för Venaån i Vikers socken

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:52 Ladda ner Rönngren, J. 2022. Kulturhistoriskt underlag för Venaån i Vikers socken. Vikers socken, Nora kommun, Västmanland. Kunskapsunderlag - inventering. Arkeologgruppen AB rapport 2021:52. Read More

Vendeltida boplats i Björk

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2021:38Ladda ner Karlenby, L. 2021. Vendeltida boplats i Björk. Arkeologisk utredning. Lämning 2021:4723, Björk 2:1, Köpings socken och kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2021:38. På Länsstyrelsens uppdrag har Arkeologgruppen AB utfört en…

Hubbo-Näs

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2020:57Ladda ner Larsson, s. 2020. Hubbo-Näs. Arkeologisk utredning etapp 2. Hubbo-Näs 1:1, Hubbo socken, Västerås kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:57.  I augusti 2020 har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk utredning etapp…

Heijkenskjöld 2 i Arboga

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:65Ladda ner Bergold, H. 2020. Heijkenskjöld 2 i Arboga.Heijkenskjöld 2 i Arboga. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2004:3307, Heijkensköld 2, Arboga kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:65. Arkeologgruppen AB fick av…

Arkeologisk utredning i Lista

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2021:26Ladda ner Karlenby, L. 2021. Arkeologisk utredning i Lista. Arkeologisk utredning. Fastighet Irsta-Lista 5:3, Irsta socken, Västerås kommun, Västmanland. Arkeologgruppen rapport 2021:26 Read More

Smedjefallsdammen

Kartering av Hammarby Hamrar L1982:2852, Nora

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:50Ladda ner Rönngren, J. 2020. Kartering av Hammarby Hamrar L1982:2852, Nora. Kartering. L1982:2852, Nora socken och kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:50. Read More

Östra Långgatan

Östra Långgatan, Köping

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:35Ladda ner Bergold, H. 2020. Östra Långgatan, Köping. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2003:2640, Köping, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:35. Read More

Sala

Skärpning och husgrunder vid Salaborg, Sala

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:31Ladda ner Rönngren, J. 2020. Skärpning och husgrunder vid Salaborg, Sala. Arkeologisk utredning. L2003:9022, L2020:3499, L2020:3500, Kristina 4:15 och Kristina 4:109, Sala stad och socken, Sala kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:31.…

Olberga

Olberga

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:27Ladda ner Ramström, A. 2020. Olberga. Arkeologisk utredning. Olberga 1:90, Sura socken, Surahammars kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:27. Read More

Himmelsberga

Himmelsberga bytomt och gravfält

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:15Ladda ner Rönngren, R. 2020. Himmelsberga bytomt och gravfält. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2002:1259 och L2020:1559, fastigheten Himmelsberga 7:1, Torpa socken, Kungsörs kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:15. Read More

Sör-Älgen

Kol i Sör-Älgen

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:09Ladda ner Balknäs, N. 2020. Kol i Sör-Älgen. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom området för fornlämningar L1980:7519 och L1980:7562, Hällefors 9:548, Hällefors socken och kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:09.…