Ekman, T. & Larsson, S. 2020. Wrangelska terrassen – Riddarholmen. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2015:7789, Gråmunkeholmen 3, Stockholms stad, Uppland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:66.

Under hösten 2020 har Arkeologgruppen genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning vid Wrangelska palatset på Riddarholmen i Stockholm. Vid palatsets södra torn grävdes ett cirka 70 meter långt och 0,8–2,0 meter brett schakt i riktning mot Gamla auktionsverket. Inom schaktet framkom lämningar efter den terrass med tillhörande sjögård som uppfördes under ledning av Carl Gustaf Wrangel mellan 1652 och 1670. Lämningarna som påträffades bestod av terrassens grundmurar i tegel som burit ett golv av slipade kalkstensplattor. Intill palatsets södra torn framkom en krökt rad av huggna kantstenar i granit. Denna del av terrassen finns avbildad i Suecia antiqua et hodierna (Dahlbergh 1698–1715). I norr framkom en stenläggning av kullersten som stratigrafiskt kan knytas till 1700-talet.