Brodammen i Algrena hammare – kartering av hammarsmedjan

Rönngren, J. 2020. Brodammen i Algrena hammare – kartering av hammarsmedjan. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1981:438, Aspa 1:35, Hammar socken, Askersunds kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2020:67.

I samband med markarbeten, vid anläggandet av en ny bro vid Algrena hammare L1981:438, utförde Arkeologgruppen AB en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Vid platsen för den nya bron påträffades en äldre brodamm bestående av fundament för bro, dammlucka i trä och tillhörande utskov i sten. Lämningarna daterades utifrån påträffade ankarslut till 1800-tal. I samband med arbetet karterades de annars vattentäckta områdena av hammarlämningen som utgjordes av bland annat två husgrunder däribland hammarsmedjegrunden.