Sörby

Larsson, S. 2020. Sörby. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1983:4618, fastigheten Sörby 4:1, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologgruppen AB rapport 2020:42.

I mars 2020 har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fastigheten Sörby 4:1 i Eskilstuna kommun. Uppdraget gällde nedläggandet av en ny markkabel intill gravfältet L1983:4618. Inget av arkeologiskt intresse framkom vid undersökningen.