Arkeologisk utredning i Östra Börstorp, Töreboda

Balknäs, N. 2023. Arkeologisk utredning i Östra Börstorp, Töreboda. Hägnad L2023:1372, fastighet Kilen 10:1 m.fl., Töreboda kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:24.

Arkeologgruppen har under våren 2023 genomfört en arkeologisk utredning inom fastighet Kilen 10:1 m.fl. i Töreboda kommun, Västra Götaland. Uppdraget skedde på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län med anledning av Töreboda kommuns detaljplanering för nya bostäder och förskola i Östra Börstorp. Utredningsområdet var 7,2 hektar stort. I nordöstra delen av utredningsområdet påträffades en hägnad.