Bergvärme i Bärsta

Bergvärme i Bärsta

Balknäs, N. 2021. Bergvärme i Bärsta. L1980:3700 och L2021:92, Bärsta 9:1, Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke. Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2021:23.

Den 7 januari 2021 genomförde Arkeologgruppen AB en arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning inom fastigheten Bärsta 9:1 i Örebro kommun. I schaktet framkom en grop och två lager. Gropen och ett lager har registrerats som fornlämning L2021:92. Lagret som har daterats till 1400-tal utgör troligen en kolbotten. Det andra lagret utgörs av ett äldre gruslager i vägbank.