Hällbybrunn

En härd i Hällbybrunn

Larsson, S. 2020. En härd i Hällbybrunn. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning intill gravfältet L1984:8680, Hällby 19:1, Torshälla socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:22.

Arkeologgruppen AB har i november 2019 genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i Hällbybrunn utanför Eskilstuna i Södermanland. En ny ledning skulle förläggas inom fornlämningsområdet för gravfältet L1984:8680 som består av minst 54 gravar. Vid schaktningen påträffades botten av en härd som har registrerats och fått lämningsnumret L2020:339.