Suecia .. Örebro

Försvarsmuren på västra terrassen – Örebro slott

Balknäs, N. 2021. Försvarsmuren på västra terrassen – Örebro slott. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1980:5500, Nikolai 3:5, Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2021:16.

I samband med iordningsställande av den västra terrassen vid Örebro slott (L1980:5500) utförde Arkeologgruppen AB en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Ingreppen innebar att tre större schakt grävdes till cirka 0,5 meters djup. Likaså grävdes ny dränering utmed slottsfasaden. Djupet varierade från 0,4–0,8 meter. Den nya dräneringen krävde också en 2,2 meter djup dagvattenbrunn och utlopp därifrån igenom terrassmuren i väster. Som djupast var schaktet ut mot befintlig terrassmur 2,4 meter djupt. Vid arbetet påträffades en äldre mur, liksom flera fyllnadslager.