Grophärd och kokgrop i Jäder

Strengbom, E. 2020. Grophärd och kokgrop i Jäder. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1985:8936, L1984:1874, L1984:2643, L1985:8149, L1982:4842, L1985:8928, L1985:8929, L1985:8366, L2020:7957, L2020:7958, Stora Malmö 6:2, Axby 3;3, Axby 3;4, Jäders-Sundby 3:5, Mora 3:23, Vävle 2:12, Jäder, Eskilstuna, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:58.

Arbetet skedde i samband med att Eltel Networks grävde ner fiberkablar inom och intill fem fornlämningsområden i Jäders socken, Eskilstuna. Sammanlagt övervakades fem delområden och tre skarvgropar. Undersökningsområdena berörde gravfält, ensamliggande högar och stensättningar samt bytomter. Vid schaktningsövervakningen framkom en kokgrop och en grophärd inom delområde 2.