Heijkenskjöld 2 i Arboga

Bergold, H. 2020. Heijkenskjöld 2 i Arboga.Heijkenskjöld 2 i Arboga. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2004:3307, Heijkensköld 2, Arboga kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:65.

Arkeologgruppen AB fick av Länsstyrelsen i Västmanland i uppdrag att genomföra en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i samband med schaktning för en pumpinstallation. Ett schakt om cirka 2×2 meter skulle grävas och övervakas av arkeolog. Vid grävningen konstaterades i schaktväggen rester av en sopgrop med datering till 1600-talets andra hälft. I övrigt klargjordes att ytan tidigare varit grävd och återfylld, därmed kunde inget ytterligare av arkeologiskt intresse konstateras.