Hubbo-Näs

Larsson, s. 2020. Hubbo-Näs. Arkeologisk utredning etapp 2. Hubbo-Näs 1:1, Hubbo socken, Västerås kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:57. 

I augusti 2020 har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk utredning etapp 2 inom fastigheten Hubbo-Näs 1:1 i Västerås kommun i Västmanland. Anledningen till utredningen var markägarens planerade byggnation av bostadshus inom fastigheten. Utredningsområdet var cirka 12,500 kvadratmeter stort varav 400 kvadratmeter kom att undersökas genom sökschaktsgrävning. Inga fornlämningar påträffades.