Österåker

Ny väg till Näsängen

Larsson, S. 2020. Ny väg till Näsängen. Arkeologisk förundersökning. L2013:809, L2013:2192, Husby 3:10, Österåkers socken, Österåker kommun, Uppland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:17.

Inför anläggandet av en ny väg i Österåkers kommun, Uppland, har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk förundersökning. I närområdet finns två registrerade lämningar (L2013:809 och L2013:2192) som båda är av oklar funktion och beskrivs i Kulturmiljöregistret (KMR) som stensamlingar. En forskningsundersökning som avrapporterades år 2018 visade att fler fornlämningar kunde finnas i området. De har därefter registrerats i KMR och fått fornlämningsnummer. Vid förundersökningen påträffades inga fornlämningar.