Nya vattenledningar under fornåkern i Hästhagen

Vinoy, T. 2023. Nya vattenledningar under fornåkern i Hästhagen. L1980:5084, Längbro 2:35, Örebro socken, Örebro Kommun, Örebro län, Närke. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:46.

I samband med anläggandet av nya huvudvattenledningar inom fastigheten Längbro 2:35 i Örebro kommun har Arkeologgruppen utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Totalt grävdes cirka 70 kvadratmeter fördelat på fem schakt under sensommaren 2022. Inga anläggningar eller fynd påträffades vid undersökningen.