Fogdö ka

Nyupptäckt tidigmedeltida byggnad intill Fogdö kyrka

Strengbom, E. 2024. Nyupptäckt tidigmedeltida byggnad intill Fogdö kyrka. L2024:541 husgrund, Fogdö prästgård 4:1, Fogdö, Strängnäs, Södermanland. Arkeologisk forskningsundersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2024:12.

Under sommaren 2022 utförde Arkeologgruppen en arkeologisk undersökning vid Fogdö kloster på uppdrag av föreningen Vårfruberga kloster. Länsstyrelsen i Sörmland tog beslut i ärendet den femte oktober 2021 och tilläggsbeslutet togs i juni år 2022. Föreningen Vårfruberga kloster bekostade undersökningen.
Platsen för undersökningsområdet utgick från utslag från georadarundersökning som genomfördes år av Christer Andersson år 2016. Den arkeologiska undersökningen visade att utslagen bestod av murrester från en byggnad som varit byggd mot kyrkans södra vägg. Två 14C-prover daterar byggnaden till tiden från sent 1100-tal till tidigt 1200-tal.