Viby kyrka

Omrörda massor i dräneringen till Viby kyrka

Balknäs, N. 2023. Omrörda massor i dräneringen till Viby kyrka. L1980:5180, Viby kyrka, Viby 4:1, Hallsbergs kommun, Örebro län, Närke. Arkeologisk kontroll. Arkeologgruppen AB rapport 2020:22.

Arkeologgruppen har genomfört en arkeologisk kontroll i samband med grävning för dränering vid Viby kyrka. Ett 6 meter lång schakt övervakades i samband med grävning. Ingen fornlämning påträffades.