Schaktningsövervakning vid Granbergsdals hytta

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:46Ladda ner Balknäs, N. 2023. Schaktningsövervakning vid Granbergsdals hytta. L1981:6524 Granbergsdals hytta, Granbergsdal 2:7, Karlskoga socken och kommun, Örebro län, Värmland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:46. Read…

Borttagande av dämmande delar av Gusselby kvarndamm

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:35Ladda ner Vinoy, T. 2024. Borttagande av dämmande delar av Gusselby kvarndamm. L1981:3398, L1979:833, 1980:617, Gusselby 6:60 och Gusselby S:1, Linde socken, Lindesbergs kommun, Örebro län, Västmanland. Arkeologisk undersökning i form av…

Rapportlista 2024

Här finner du Arkeologgruppens rapporter från 2024. Du kan söka via fritext eller klicka dig fram genom att välja en kategori i menyn. Alternativt tittar du i listan här nedanför. Är det någon rapport du…

Utredning på Åsen, Gullspång

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2024:01Ladda ner Balknäs, N. med bidrag av Ramström, A. 2024. Utredning på Åsen, Gullspång. Hägnadssystem L2024:207, Åsen 1:4, del av Åsen 1:3, Amnehärad socken, Gullspång kommun, Västra Götalands län, Västergötland. Arkeologisk utredning.…

Slottsbacken, en plats för alla tider – från…

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:18Ladda ner Strengbom, E. med bidrag av Ekman, T. 2023. Slottsbacken, en plats för alla tider – från vendeltida gårdsmiljö till kungligt slott. Slott/herresäte L1982:7019 och stadslager L1985:6371, Eskilshem 4:8, kvarteret Nymånen…

Schakt genom Klossputten i Arboga

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:38Ladda ner Strengbom, E. 2023. Schakt genom Klossputten i Arboga. Arboga stadslager L2004:3307, bytomt L2002:6316, Grindbergatullen 10, Arboga stad och kommun, Västmanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:38.…

Arkeologisk utredning invid Arboga hospital

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:43Ladda ner Ramström, A. & Strengbom, E. 2023. Arkeologisk utredning invid Arboga hospital. Koberg 2:1, Arboga stad och kommun, Västmanland. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Arkeologgruppen AB rapport 2023:43. Read More

Schaktningsövervakning vid Gripsholms slotts sydöstra strandmur

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:47Ladda ner Ohlsson, R. 2023. Schaktningsövervakning vid Gripsholms slotts sydöstra strandmur. L1985:8349, Gripsholms slott 1:1, Kärnbo socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:47.…

Schaktningsövervakning utanför Nikolaikyrkan i Örebro

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:45Ladda ner Ohlsson, R. 2023. Schaktningsövervakning utanför Nikolaikyrkan i Örebro. L1980:4669, Nikolaikyrkan 1, Örebro socken, Örebro kommun, Örebro län, Närke. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:45. Read More

Arkeologisk utredning i Vega 9

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:39Ladda ner Ohlsson, R. 2023. Arkeologisk utredning i Vega 9. Vega 9, Vaxholms socken, Vaxholms kommun, Stockholms län, Uppland. Arkeologisk utredning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:39. Read More

Schaktningsövervakning inom Sigillet 1:1 i Arboga stad

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:48Ladda ner Ohlsson, R. 2023. Schaktningsövervakning inom Sigillet 1:1 i Arboga stad. L2004:3307, Sigillet 1:1, Arboga stad socken, Arboga kommun, Västmanlands län, Västmanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport…

Schaktning i utkanten av ett gravfält vid Ilända…

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:34Ladda ner Ohlsson, R. 2023. Schaktning i utkanten av ett gravfält vid Ilända och Ekeby. L1983:6605, Nyköping Vrena-Ekeby 1:18, Vrena socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning…

Stensträngar i Nibble, Upplands Väsby

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:22Ladda ner Ramström, A. 2023. Stensträngar i Nibble, Upplands Väsby. L2017:4740, L2017:5191, L2017:4564 m.fl., Nibble 1:2, Hammarby socken, Upplands Väsby kommun, Uppland. Arkeologisk utredning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:22. Read More

Arkeologisk utredning i Segås

Historisk bebyggelse och yngre järnålder i Pålsboda

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:32Ladda ner Balknäs, N., Ramström, A. och Larsson, S. 2023. Historisk bebyggelse och yngre järnålder i Pålsboda. L2022:2797, L2023:5207, L2023:5208,L 2023:5209, L2023:5210 & L2022:2798, Segås 1:5, Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Örebro…

Fynd från Lindesbergs stadslager

Delar av Lindesbergs stadslager invid Stadshotellet

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:37Ladda ner Vinoy, T. 2023. Delar av Lindesbergs stadslager invid Stadshotellet. L1980:710, Rådhuskvarteret 7, Lindesberg socken och kommun, Örebro län, Västmanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:37. Read…

Schaktning för avloppsanläggning inom gravfält på Fogdön

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:29Ladda ner Ohlsson, R. 2023. Schaktning för avloppsanläggning inom gravfält på Fogdön. L1985:7051, Fogdö-Berga 1:4, Fogdö socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:29.…

Senmedeltida etableringslager vid Kyrkogatan i Arboga

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:36Ladda ner Strengbom, E. 2023. Senmedeltida etableringslager vid Kyrkogatan i Arboga. Arboga stadslager, L2004:3307, Sturestade 3:1 och Gropgården 21:1, Arboga stad och socken, Västmanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB…

Neolitiska lämningar i Vadstena

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:14Ladda ner Larsson, S. 2023. Neolitiska lämningar i Vadstena. L2020:2059, L2020:2065, Vadstena 4:44, Vadstena socken, Vadstena kommun, Östergötland.. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:14. Read More

Visbohammar 1:5

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2023:30Ladda ner Ramström, A. 2023. Visbohammar 1:5. Visbohammar 1:5 m.fl., Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län. Arkeologisk utredning etapp 1. Arkeologgruppen AB rapport 2023:30. Read More