Strängnäs

Schakt för laddstolpe i Strängnäs

Strengbom, E. 2020. Schakt för laddstolpe i Strängnäs. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1983:1114, Kyrkberget 3, Strängnäs stad och kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:30.

I samband med att Svenska kyrkan, Strängnäs stift skulle installera en laddstolpe utförde Arkeologgruppen AB en arkeologisk schaktningsövervakning. Ett schakt om cirka 3,0×0,20 meter togs upp längs en parkeringsyta. Schaktet grävdes till ett djup av 0,15 meter, där man stötte på berg. Ytterligare ett mindre schakt om 0,6×0,4 meter togs upp söder om parkeringen där laddstolpen kom att placeras. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.