Schaktning i utkanten av ett gravfält vid Ilända och Ekeby

Ohlsson, R. 2023. Schaktning i utkanten av ett gravfält vid Ilända och Ekeby. L1983:6605, Nyköping Vrena-Ekeby 1:18, Vrena socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning . Arkeologgruppen AB rapport 2023:34.

Under hösten 2023 utförde Arkeologgruppen en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning nära Ilända och Ekeby i Södermanland. En sträcka på 165 meter övervakades i utkanten av gravfältet L1983:6605. Ingenting av arkeologiskt intresse påträffades vid undersökningen.