Schaktningsövervakning i Årdala

Strengbom, E. 2021. Schaktningsövervakning i Årdala. L1983:7863, L1983:8139 L1983:8242, L2020:11670, L2020:11674, L2021:224, Sannerby 1:9, Sibro 1:2, Sibro 1:7, Sibro 1:12, Dalstorp 1:3, Årdala socken, Flens kommun, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2021:02.

Arbetet skedde i samband med att Netel AB grävde ner fiberkablar inom och intill tre fornlämningsområden i Årdala socken, Flens kommun, Södermanland. Sammanlagt övervakades tre delområden och tre testgropar. Undersökningsområdena berörde två boplatser och ett gravfält. Vid schaktningsövervakningen framkom ett kol­ och sotlager, tre kokgropar och två stolphål inom område 1. I område 2 påträffades en härdbotten och en stenpackning. I område 3 upptäcktes och undersöktes ytterligare en härd.