Fröberga Tibble

Schaktningsövervakning i Fröberga och Västertibble

Strengbom, E. 2020. Schaktningsövervakning i Fröberga och Västertibble. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2002:1379 (Torpa 64:1), L2002:1497 (Torpa 19:1), L2002:936 (Torpa 200:1) och L2002:931 (Torpa 200:2), Fröberga 1:2 och Västertibble 1:1, Torpa socken, Kungsörs kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:03.

Under fem dagar i juni 2019 utförde Arkeologgruppen AB en schaktningsövervakning i Västertibble och Fröberga, Torpa socken i Västmanland. En sammanlagd sträcka av cirka 420 meter övervakades intill gravfält L2002:1497 (Torpa 19:1), stensättning L2002:1379 (Torpa 64:1), by-/gårdstomt L21002:936 (Torpa 200:1) och boplats L2002:931 (Torpa 200:2). I den norra delen påträffades ett äldre odlingslager under ploglagret. I övrigt framkom inget av arkeologiskt intresse.