Schaktningsövervakning inom Sigillet 1:1 i Arboga stad

Ohlsson, R. 2023. Schaktningsövervakning inom Sigillet 1:1 i Arboga stad. L2004:3307, Sigillet 1:1, Arboga stad socken, Arboga kommun, Västmanlands län, Västmanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:48.

I samband med reparation av en serviskabel utförde Arkeologgruppen en schaktningsövervakning inom fastigheten Sigillet 1:1 i Arboga stad. Ett schakt om cirka 2×1 meter grävdes och ingenting av arkeologiskt intresse framkom.