Schaktningsövervakning vid Gripsholms slotts sydöstra strandmur

Ohlsson, R. 2023. Schaktningsövervakning vid Gripsholms slotts sydöstra strandmur. L1985:8349, Gripsholms slott 1:1, Kärnbo socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:47.

Under hösten 2023 utförde Arkeologgruppen en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning vid Gripsholms slott. Det skedde i samband med reparationer av en strandmur sydväst om slottet. Ett 2×1,5 meter stort och 0,2 meter djupt schakt grävdes. Ursprungligen skulle schaktet ha grävts djupare, men beslut fattades att i stället förankra stenen på plats med en betongplint. Ingenting av arkeologiskt intresse framkom vid undersökningen.