Skadade gravar- och boplatslämningar i Vilsta friluftsområde

Strengbom, E. 2022. Skadade gravar- och boplatslämningar i Vilsta friluftsområde. L1985:6170, L1985:6857, Vilsta 1:1, Eskilstuna kommun och socken, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:39.

I samband med schaktning för ny belysning, en parkering och en ny gångväg i Vilsta friluftsområde utanför Eskilstuna utförde Arkeologgruppen en arkeologisk schaktningsövervakning hösten 2021. Undersökningen resulterade i två skadade brandgravar och boplatslämningar från vendeltid och vikingatid.