Möljesta utredning

Utredning i Möljesta

Larsson, S. 2020. Utredning i Möljesta. Arkeologisk utredning. Möljesta 1:4 och Möljesta S:1, Munktorp socken, Köpings kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:06.

Inför tomtavstyckning och byggnation av ett nytt bostadshus har Arkeologgruppen AB, på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län, genomfört en arkeologisk utredning i Möljesta, Köpings kommun, Västmanland. Utredningen kunde inte påvisa några fornlämningar.