Mosjö

Ett schakt i Mosås

Balknäs, N. 2020. Ett schakt i Mosås. Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning.
Mosås 1:47, Mosjö socken, Örebro kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2020:37.

I mars 2020 genomförde Arkeologgruppen AB en arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning inom fastigheten Mosås 1:47 i Örebro kommun, i samband med anläggande av en ny avloppsanläggning. En markbädd och ett schakt övervakades. Sammanlagt har 51 kvadratmeter undersökts. Två stolphål, två gropar och ett lager påträffades. Kol från ett av stolphålen har daterats till 1319–1440 e.Kr., det vill säga medeltid.