Arkeologisk utredning etapp 1 på Näslandet

Ramström, A. 2024. Arkeologisk utredning etapp 1 på Näslandet. Grödinge socken, Botkyrka kommun, Stockholms län. Arkeologisk utredning etapp 1. Arkeologgruppen AB rapport 2024:21.

Under vårvintern 2024 genomförde Arkeologgruppen AB en arkeologisk utredning etapp 1 på Näslandet i Botkyrka kommun, Södermanland. Utredningsområdet uppgick till cirka 8 hektar. Vid fältinventeringen noterades följande objekt och följande sedan tidigare kända lämningar återbesöktes:

Objektnr/L-nrBeskrivningAntikvarisk status
1Boplatsläge stenålder till historisk tidEventuell fornlämning
2Boplatsläge yngre järnålderEventuell fornlämning
3Boplatsläge yngre järnålderEventuell fornlämning
4KolningsanläggningEventuell fornlämning
5Boplatsläge yngre bronsålder till yngre järnålderEventuell fornlämning
6Boplatsläge bronsålder – medeltid samt plats för byggnader historisk tid.Eventuell fornlämning
7Boplatsläge, cirka 125 meter (NNÖ-SSV) i svag sluttning mot väster, skyddat läge.Eventuell ­fornlämning
8 L2017:4440Grav markerad av sten/blockÖvrig kulturhistorisk lämning ändras till Uppgift om i KMR
9 L2017:3889Fornlämningsliknande bildningÖvrig kulturhistorisk lämning ändras till Möjlig fornlämning i KMR
10 L2017:3783Fornlämningsliknande bildningÖvrig kulturhistorisk lämning ändras till Uppgift om i KMR