Arkeologisk utredning i Vega 9

Ohlsson, R. 2023. Arkeologisk utredning i Vega 9. Vega 9, Vaxholms socken, Vaxholms kommun, Stockholms län, Uppland. Arkeologisk utredning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:39.

Arkeologgruppen utförde en arkeologisk utredning inom fastigheten Vega 9 i Vaxholms stad under våren och hösten 2023. Biotopskyddade träd i kombination med ledningsdragningar gjorde att utredningsschakten endast kunde dras i den sydöstra delen av tomten. Vid schaktningen framkom stora mängder markutjämning i form av sprängsten. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.