Arkeologisk utredning inom Borsökna 1:4

Ohlsson, R. & Ramström, A. 2023. Arkeologisk utredning inom Borsökna 1:4. Borsökna 1:4 m.fl., Eskilstuna och Gillberga socknar, Eskilstuna kommun, Södermanlands län, Södermanland. Arkeologisk utredning etapp 1. Arkeologgruppen AB rapport 2023:50.

I samband med upprättandet av detaljplan för fastigheten Borsökna 1:4 med flera i Eskilstuna kommun har Arkeologgruppen AB utfört en arkeologisk utredning etapp 1 inom en cirka 8,75 hektar stor yta. Inga synliga lämningar ovan mark kunde identifieras inom utredningsområdet. Området saknade även lämpliga betingelser för eventuella andra förhistoriska eller historiska aktiviteter som till exempel boplatser eller hantverksaktiviteter ej synliga ovan mark.