Järnvägshyllan

Järnvägshyllan – Riddarholmen

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:45Ladda ner Ekman, T. 2020. Järnvägshyllan - Riddarholmen. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2015:7789, Gråmunkeholmen 3, Stockholms stad, Uppland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:45. Read More

Knektbacken

Knektbacken – Fredsgatan öster om Slottsgatan

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:43Ladda ner Leif Karlenby, L. 2020. Knektbacken – Fredsgatan öster om Slottsgatan. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1980:4669, Olaus Petri 3:12 och Knektbacken 20, Örebro kommun och län, Närke. Arkeologgruppen AB…

Sörby

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:42Ladda ner Larsson, S. 2020. Sörby. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1983:4618, fastigheten Sörby 4:1, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologgruppen AB rapport 2020:42. Read More

Risinge-Falla

Trindyxa och kvartsavslag vid fiberschakt i Falla, Risinge

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:41Ladda ner Rönngren, J. 2020. Trindyxa och kvartsavslag vid fiberschakt i Falla, Risinge. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2011:8365, L2011:9022, L2011:9174, L2011:8364, Risinge-Falla 1:4, 2:4, 2:5 och 2:95, Risinge socken, Finspångs…

Gillberga

Gillberga 9:1

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:39Ladda ner Bergold, H. 2020. Gillberga 9:1. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning intill L1985:3410, Eskilstuna kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:39. Read More

Erstorps hytta

Vägen förbi Erstorps hytta, Finspång

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:38Ladda ner Rönngren, J. 2020. Vägen förbi Erstorps hytta, Finspång. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2010:8198, Ruda 1:2, Risinge och Vånga socken, Finspång och Norrköping kommun, Östergötland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:38.…

Mosjö

Ett schakt i Mosås

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:37Ladda ner Balknäs, N. 2020. Ett schakt i Mosås. Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning.Mosås 1:47, Mosjö socken, Örebro kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2020:37. Read More

Vasatrappen

Begravningar under ”Vasatrappen” i Örebro

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:36Ladda ner Rönngren, J. 2020. Begravningar under ”Vasatrappen” i Örebro. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1980:4669, Nikolai 3:286, Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2020:36. Read More

Östra Långgatan

Östra Långgatan, Köping

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:35Ladda ner Bergold, H. 2020. Östra Långgatan, Köping. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2003:2640, Köping, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:35. Read More

Strängnäs

Schakt för laddstolpe i Strängnäs

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:30Ladda ner Strengbom, E. 2020. Schakt för laddstolpe i Strängnäs. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1983:1114, Kyrkberget 3, Strängnäs stad och kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:30. Read More

Riddarholmen

Gamla Riksdagshuset – Riddarholmen

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:25Ladda ner Ekman, T. 2020. Gamla Riksdagshuset – Riddarholmen. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2015:7789, Gråmunkeholmen 3, Stockholms stad, Uppland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:25. Read More

Lagersberg

Åter till Lagersberg

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:23Ladda ner Larsson, s. 2020. Åter till Lagersberg. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakningL1982:8406 och L2019:1357, Lagersberg 2:3, Eskilstuna kommun och socken, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:23. Read More

Hällbybrunn

En härd i Hällbybrunn

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:22Ladda ner Larsson, S. 2020. En härd i Hällbybrunn. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning intill gravfältet L1984:8680, Hällby 19:1, Torshälla socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:22. Read More

Grödinge

Fiberkabel vid Grödinge bygdegård

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:20Ladda ner Ramström, A. 2020. Fiberkabel vid Grödinge bygdegård. Arkeologisk utredning etapp 2 och arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Grödinge socken, Botkyrka kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:20. Read More

Hyltingeö

Fiberkabel i Hyltingeö

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:19Ladda ner Strengbom, E. 2020. Fiberkabel i Hyltingeö. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Gravfält L1985:3678, Stora Överby Hyltinge socken, Flens kommun Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:19. Read More

Maria prästgårdsgata

Nytt markskåp på Maria Prästgårdsgata

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:18Ladda ner Larsson, S. 2020. Nytt markskåp på Maria Prästgårdsgata. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2015:7789, inom fastigheten Södermalm 4:1, Stockholm stad, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:18. Read More

Himmelsberga

Himmelsberga bytomt och gravfält

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2020:15Ladda ner Rönngren, R. 2020. Himmelsberga bytomt och gravfält. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2002:1259 och L2020:1559, fastigheten Himmelsberga 7:1, Torpa socken, Kungsörs kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:15. Read More