Fynd från Lindesbergs stadslager

Delar av Lindesbergs stadslager invid Stadshotellet

Vinoy, T. 2023. Delar av Lindesbergs stadslager invid Stadshotellet. L1980:710, Rådhuskvarteret 7, Lindesberg socken och kommun, Örebro län, Västmanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:37.

Med anledning av att Lindesbergs stadshotell avsåg att sätta upp laddstolpar för elbilar har Arkeologgruppen utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom Lindesbergs stadslager L1980:710. Beslut fattades av Länsstyrelsen i Örebro län den 24 januari 2023 (dnr 431-
10127-2022). Fältarbetet genomfördes den 25 april 2023. Kostnadsansvar bars av Lindesbergs stadshotell AB. De arkeologiska resultaten blev sparsmakade. Delar av stadslagret framkom och kunde med hjälp av keramikfynd dateras till sent 1600-tal till tidigt 1700-tal. Spår i form av en syllsten från en ekonomibyggnad på innergården påträffades. I samband med undersökningen kunde det även konstateras att delar av det översta skiktet av stadslagret grävts bort vid tidigare tillfälle.