Elreparation nära Östa hage

Ekman, T. 2021. Elreparation nära Östa hage. L1983:2784, Brunnsberg 1:16, Ytterselö socken, Strängnäs kommun, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen rapport 2021:31.

Arkeologgruppen AB har utfört en schaktningsövervakning inom fastigheten Brunnsberg 1:16 i Stallarholmen, Strängnäs kommun. Schaktning för en ny elkabel gjordes vid fornlämningsområdet Östa hage. Inom området finns ett stort antal fornlämningar från yngre järnålder, till exempel en kungshög och två runstenar. Schaktet var drygt 30 meter långt och sträckte sig från Håstahagvägen till en av byggnaderna inom fastigheten. Vid schaktningen framkom inget av antikvariskt intresse.