Ett schakt i Kapellgränd

Ekman, T. 2021. Ett schakt i Kapellgränd. L2015:7789, L2015:7779, Södermanlm 7:87, Stockholms stad, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.

En komplettering av fjärrvärmenätet har utförts mellan två fastigheter vid Kapellgränd på Södermalm i Stockholm. Då arbetsområdet berörde två fornlämningsområden har Arkeologgruppen utfört en schaktningsövervakning vid arbetet. Schaktet var cirka 12 meter långt och upp till 1 meter brett. Större delen av schaktet upptogs av befintliga installationer. I övrigt bestod det av fyllnadsmassor dominerade av grus och sand. Ingen del av fornlämningen skadades av åtgärden.