Fiber längs med väg 57

Larsson, S. 2020. Fiber längs med väg 57. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1985:1754, L1985:6757, Björnlunda och Flen socknar, Gnesta och Flens kommuner, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:73.

Arkeologgruppen AB har genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i samband med schaktning och nedläggande av fiberkabel längs med väg 57, mellan Gnesta och Flen. Uppdraget berörde två fornlämningar, L1985:1754 (gravfält)ochL1985:6757( boplats).