Soluppgång över Leds bytomt

Fiberdragning förbi Leds historiska bytomt

Balknäs, N. 2023. Fiberdragning förbi Leds historiska bytomt. L1981:1398 och L1981:78, Torsta 9:1 och Näsby 1:3, Ekeby socken, Kumla kommun, Närke Arkeologisk kontroll i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:12.

Den 18 mars 2022 gav länsstyrelsen i Örebro län i uppdrag åt Arkeologgruppen att genomföra antikvarisk kontroll i form av schaktningsövervakning vid två fornlämningar i Ekeby socken, Kumla kommun, Närke (beslut 431-214-2022, 431-223-2022). De berörda lämningarna var Leds bytomt L1981:78 och gravfält L1981:1398. Då entreprenören inte informerade Arkeologgruppen om grävning
vid gravfältet så har ingen arkeologisk kontroll genomförts där. Kostnadsansvar bars av E.ON Energidistribution AB.