Fiberschaktning intill gravfält i Kälkesta

Ohlsson, R. & Larsson, S. 2022. Fiberschaktning intill gravfält i Kälkesta. L1984:239, L1985:9682, L1985:9681 och L1984:321, Halla-Kälkesta 1:6, Halla socken, Nyköpings kommun, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:38.

I samband med kabelschaktning inom fastigheten Halla-Kälkesta 1:6 i Nyköpings kommun har Arkeologgruppen AB utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Inga anläggningar framkom vid schaktningen och ingen fornlämning påverkades av arbetet.