Schakt i Köping

Fjärrvärme i Prästgärdsgatan och Theodor Dahls gata

Vinoy, T. 2022. Fjärrvärme i Prästgärdsgatan och Theodor Dahls gata. L2003:2640, Innerstaden 1:1, Köpings stad, Köping, Västmanlands län, Västmanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:26.

Västra Mälardalens Miljö och Energi AB (VME) planerade omläggning av fjärrvärmeledningar längs Theodor Dahls gata och Prästgärdsgatan i Köping. I samband med det har Arkeologgruppen genomfört schaktningsövervakning inom fornlämning L2003:2640 (stadslager). Endast sekundära spår av stadslagret påträffades i form av omrörda lager som lagts som bärlager där Esplanaden möter Theodor Dahls gata. Schaktet grävdes inte i någon del ned till steril undergrund.