Glanshammars kyrka

Flytt av grindstolpe vid Glanshammars kyrka

Knabe, E. 2021. Flytt av grindstolpe vid Glanshammars kyrka. L1980:7461, Glanshammars kyrka 1:1, Örebro kommun, Närke. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2021:48.

I samband med att Hovsta Pastorat skulle vidga ingången till kyrkogården vid Glanshammars kyrka för att underlätta för räddningstjänsten utfördes en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning. Fornlämning L1980:7461 befarades att påverkas av markarbetena. Ingreppet innebar att en av grindstolparna flyttades knappt en meter. Arbetet innebar inget ingrepp i fornlämning.